Ny rapport: Ledigheden blandt kreative kan nedbringes

Dato
04.11.2014
Kategori
KADK Indblik

Ny undersøgelse viser, at tidligere karrierebevidsthed og målrettet efteruddannelse kan nedbringe dimittendledigheden i arkitektbranchen.

Kandidat- og aftagerundersøgelse 2014

Arkitektbranchen har undersøgt sig selv. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere er nemlig for høj, og det gælder også i de kreative fag. Derfor har arkitektskolerne i København og Aarhus, Akademisk Arkitektforening samt DANSKE ARK og FOAD taget initiativ til en undersøgelse blandt kandidater, der er uddannet i perioden 2006-2013. Formålet har været at afdække, hvor der er brug for at sætte ind for at få flere i arbejde.

Undersøgelsen viser, at der er et potentiale for at nedbringe ledigheden:
”Vi er helt klar over, at der skal arbejdes hårdt og målrettet for at skabe et hurtigere match mellem kandidater og arbejdsgiverne, ligesom vi også skal klæde de kreative kandidater på til at varetage en bredere vifte af jobs i flere forskellige typer af virksomheder. Det er blandt andet derfor, vi har iværksat denne her undersøgelse, ligesom vi sammen har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi kan lukke ledighedshullet og få ansat kreative kompetencer i organisationer og virksomheder, der i dag desværre går glip af denne mulighed,” udtaler administrerende direktør i Akademisk Arkitektforening, Jane Sandberg.

Hun bakkes op af rektorerne på arkitektskolerne, som samstemmende understreger, at der allerede er sat en del initiativer i gang, som særligt retter sig mod beskæftigelse og mod områder, som både virksomheder og samfundet har brug for fremover. Men uddannelsesændringer tager tid, når også nye områder skal opdyrkes.

Ifølge undersøgelsen er der god balance mellem kandidaternes kompetencer og arbejdsgivernes forventninger. Til gengæld kommer en stor del af de studerende for sent i gang med overvejelserne om, hvor de gerne vil arbejde, og blandt de adspurgte kandidater svarer størstedelen, at de ikke føler sig ordentligt klædt på til arbejdsmarkedet.

Det ser direktør for DANSKE ARK, Pia Wiberg, som en del af årsagen til, at der er en høj andel af ledige blandt de nyuddannede arkitekter og designere. Men hun advarer imod at bruge tallene som argument for at skære i studiepladser.

Det samme gør Lene Dammand Lund, rektor for KADK: ”Der er – som det også fremgår af regeringens vækststrategi for de kreative erhverv – et enormt potentiale i dansk design, arkitektur og mode. Især når det gælder eksporten, er de kreative erhverv inde i en god udvikling. Derfor er det så afgørende, at vi får skabt en struktur i branchen, på uddannelserne og på efteruddannelsesområdet, som gør, at vi kan udnytte dette potentiale til fulde. Det er en langt mere farbar vej end en yderligere dimensionering, som dels er et meget langsomt redskab og yderligere har den risiko, at vi kommer til at mangle designere og arkitekter,” siger hun. Samtidig understreger Lene Dammand Lund, at den høje ledighed for dimittender hurtigt falder, og at langt størstedelen af kandidater er i job to år efter endt uddannelse.

Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen i Aarhus, tilføjer: ”Når kandidaterne ikke føler sig godt nok klædt på til arbejdsmarkedet, tror jeg ikke så meget, det skyldes manglende faglige kompetencer, men i højere grad føling og rutine med, hvad et arbejdsliv indebærer. Derfor ser vi også gerne, at der indføres obligatorisk praktik eller fagligt relevant arbejde af ét års varighed mellem bachelor- og kandidatuddannelsen.”

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er udført af analysebureauet Rambøll for Akademisk Arkitektforening, arkitektskolerne i Aarhus og København, DANSKE ARK samt Forbundet for Arkitekter og Designere.

  • Undersøgelsen er besvaret af 601 kandidater, som er dimitteret fra en af de to arkitektskoler i perioden 2006 til 2013. Samtidig har 121 arbejdsgivere besvaret en stikprøveundersøgelse. De vigtigste resultater
  • Arkitektstuderende bliver hurtigt færdige. 76 pct. af kandidaterne er uddannet, før de fylder 30, og 85 pct. tager uddannelsen på 6 år eller derunder.
  • Ledigheden falder markant og hurtigt. Af alle dimittender fra perioden 2006-2013 er der i dag kun 12 pct. uden job.
  • Kun 18 pct. har ikke fået en eller anden form for job i løbet af de første 6 måneder efter endt uddannelse.
  • Overordnet set har kandidaterne de kompetencer, de har brug for, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, men de mangler kompetencer på nogle konkrete faglige områder.
  • Erhvervsfokus under studiet mangler, ligesom erhvervsfagligt arbejde mangler.
  • Optimeringsmulighederne ligger blandt andet i følgende områder: balance mellem faglige arkitektoniske og generiske færdigheder og projektstyring.


Fakta om kreative erhverv

  • Den globale eksport af kreative varer mere end fordoblet i perioden 2002-2008, viser tal fra FN.
  • Vækst i kreative erhverv er et prioriteret indsatsområde i regeringens vækststrategi.
  • Danske virksomheder efterspørger kreativ arbejdskraft. I en undersøgelse fra Center for Oplevelsesøkonomi svarer 50 pct. af danske virksomheder, at de gerne vil bruge kreative kompetencer, men kun 5 pct. gør det.

Kontakt
Jane Sandberg, adm. direktør i Akademisk Arkitektforening: 2167 2819
Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus: 8936 0200
Arne Ennegaard Jørgensen, direktør i FOAD: 32 83 69 90
Lene Dammand Lund, rektor for KADK: 41701501
Pia Wiberg, direktør i DANSKE ARK: 32 83 05 00

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand