Ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Dato
18.01.2012
Kategori
KADK Indblik

Blandt flere meget kvalificerede kandidater besluttede en enig bestyrelse tirsdag den 17. januar at ansætte arkitekt og adm. direktør Lene Dammand Lund som rektor for KADK. Bestyrelsen har lagt vægt på, at Lene Dammand Lund samtidig med, at hun har dokumenteret erfaring med moderne ledelse også besidder en stærk faglig erfaring og indsigt.

Skolerne har påbegyndt en sammenlægningsproces og fusionerede formelt i juni 2011, hvor der blev udnævnt en bestyrelse for skolerne. Der er tale om omfattende organisatoriske og praktiske ændringer, der involverer skolernes 450 medarbejdere og 1700 studerende.

Formand for KADK’s bestyrelse adm. direktør Johannes Due udtaler:
Det er bestyrelsens opfattelse, at Lene Dammand Lund med sin faglige og ledelsesmæssige baggrund vil være den rette til at videreudvikle organisationen for skolerne, således at fordelene ved sammenlægningen sikres. Bestyrelsen ser frem til en videreførelse af det allerede igangsatte udviklingsarbejde, der skal sikre KADK en fremtrædende plads blandt danske videregående uddannelsesinstitutioner og samtidig positionere KADK markant blandt tilsvarende internationale skoler.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Lene Dammand Lund. Skolerne har været igennem en omfattende fusionsproces, der er kommet langt, men hvor de sidste organisatoriske forandringer har afventet ansættelsen af ny rektor. Bestyrelsen er blevet informeret om det meget betydelige arbejde, der har været udført af studerende, medarbejdere og ikke mindst den nuværende ledelse for at virkeliggøre intentionerne bag fusionen af de tre skoler, nemlig udvikling af en forskningsbaseret uddannelsesinstitution, der i kraft af samlingen af vigtige kunstnerisk baserede uddannelser er helt enestående også i internationalt perspektiv. 

Det nuværende rektorat, Sven Felding, Kunstakademiets Arkitektskole, Tine Kjølsen, Kunstakademiets Designskole og René Larsen, Kunstakademiets Konservatorskole leder KADK indtil 1. april, hvor Lene Dammand Lund tiltræder.