Ny satsning på kreativ efteruddannelse for erhvervsliv og udland

Dato
02.07.2014
Kategori
Samarbejde og erhverv

Med afsæt i regeringens ønske om internationalisering af uddannelserne i Danmark og samfundets behov for øget innovation og kreativitet i danske virksomheder udvider KADK nu på efter- og videreuddannelsesområdet. Målet er at blive førstevalget, når udenlandske studerende søger mod Danmark, og virksomheder skal kompetenceløftes.

“Vi har helt unikke faciliteter og stærke forsknings- og undervisningsmiljøer, der gør os særligt attraktive i både dansk og internationalt uddannelsesmarked, og derfor går vi nu i gang med at se på mulighederne for at udvide vores udbud af betalingsuddannelser på allerhøjeste niveau. Vi vil bygge videre på vores succeser og gode erfaringer med efter- og videreuddannelse inden for design, designledelse og strategisk byplanlægning”, siger prorektor Svend Lawaetz

KADK vil særligt se på muligheden for at udvide inden for internationale betalingsuddannelser og i særdeleshed være orienteret om indtægtsdækket virksomhed på henholdsvis ph.d.- og kandidatniveau, sommerskoler og efter-/videreuddannelse. Områderne er valgt på baggrund af en stor international efterspørgsel på KADK’s eksisterende masteruddannelser, men også med afsæt i regeringens handlingsplan for internationalisering af uddannelserne i Danmark, hvor bl.a. internationale kandidatuddannelser og sommerskoler er i fokus.

Massiv interesse for dansk arkitektur, design og kunst
“Vi har en unik regionale placering på Holmen i København, der er knudepunkt for Danmarks kunstneriske uddannelser, og unikke lærings-, værksteds- og laboratoriefaciliteter, der giver os mulighed for at spille en enestående rolle som vækstmotor for nye betalingsuddannelser. Vi ser i dag en kæmpe interesse for vores sommerskoler og kandidatprogrammer fra udlandet. Og for danske arkitekt- og designvirksomheder, der gerne vil tankes op på viden”, forklarer uddannelsesleder Ida Engholm, der skal lede arbejdet.

“Der er ganske enkelt et stort potentiale i udlandets interesse for dansk arkitektur og design. Og når vi nu er hovedinstitutionen på feltet, så er det oplagt, at vi i højere grad tager ansvaret på os – uden at fjerne fokus fra vores andre aktiviteter”
Svend Lawaetz
Prorektor KADK

Nye uddannelser klar i 2015
I en indledende undersøgelse vil KADK gennemgå andre danske og internationale uddannelsesinstitutioners praksis, interne afdækninger og formelle kriterier og lovgrundlag for udbud. Målet er allerede fra 2015 at udvikle nye målrettede efter- og videreuddannelsesudbud for betalingsstuderende og for virksomheder parallelt med KADK’s uddannelses- og forskningsprogrammer. Og derigennem øge skolernes styrkeposition som knudepunkt for innovation og forretningsudvikling i grænsefladet mellem kunst, uddannelse og industri.

Yderligere information
Prorektor Svend Lawaetz, slaw@kadk.dk, +45 4071 1503
Uddannelsesleder Ida Engholm, ide@kadk.dk, +45 4071 1507