To nye ErhvervsPhD'er til KADK

Dato
15.12.2015
Kategori
Samarbejde og erhverv

Med bevilling fra Innovationsfonden og i samarbejde med Henning Larsen Architects og designvirksomheden Rune Fjord A/S opstarter to nye ErhvervPhD-forløb på KADK efter nytår.
Forskningsemnerne er bæredygtige bygningsfacader og design af kreative læringsrum.

Innovationsfonden har tildelt støtte til to nye ErhvervsPhD-forløb inden for arkitektonisk facadedesign og udvikling af kreative rum tillæringsmiljøer. De to nye ph.d.-studerende bliver ansat hos hhv. Henning Larsen Architects A/S og Rund Fjord A/S og bliver indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole efter nytår. KADK har dermed fået fire ErhvervsPhD-er i år i samarbejde med arkitekt- og designerhvervene.

Et nyt facadeparadigme

Arkitekt Pelle Munch-Petersen påbegynder et projektet ”Det nye facadeparadigme Recycling – upcycling – disassembly i facadedesign”.

Projektet søger at favne facadens væsen ved at udforske både den fremtidige kompleksitet iht. typologi og materialitet, men også potentialet for foranderlighed over tid under mantraet RECYCKLING – UPCYCKLING – DISASSEMBLY. Således har projektet til formål at afsøge hvorledes facadens levetid kan og bør påvirke det arkitektoniske udtryk så fremtidens krav til en bredere og mere fuldstændig bæredygtighedsprofil imødekommes.

Pelle Munch-Petersen bliver ansat ved Henning Larsen A/S med Martin Vraa Nielsen som ansvarlig virksomhedsvejleder. Han bliver tilknyttet Center for Industriel Arkitektur (CINARK) med professor Anne Beim som hovedvejleder.

En lagdelt facade med potentiale for disassembly, re-cycling og up-cycling

Rum for kreativ indlæring

Cand. mag Bodil Hovaldt Bøjer vil i projektet ”Kreative læringsrum – en undersøgelse af hvordan rum og indretning kan stimulere kreative kompetencer i læringsmiljøer” undersøge, hvordan forskellige rumtypologier og indretningsdesigns påvirker kreative læreprocesser.

Projektet undersøger samspillet mellem bl.a. skala, farver, materialer og måden, hvorpå elever/studerende interagerer med omgivelserne i en kreativ læringssituation. Målet er at udvikle viden, der kan hjælpe beslutningstagere, skabere og brugere af læringsmiljøer med at udvikle og anvende arkitektoniske rammer og indretningsdesigns, der stimulerer til kreativitet.

Bodil Hovaldt Bøjer bliver ansat hos Rune Fjord ApS, med indehaver Rune Fjord som virksomhedsvejleder.

Hun bliver tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design med lektor Ida Engholm som hovedvejleder. Projektet bliver også tilknyttet den nye Diplomuddannelse i Designledelse, hvor der indgår et modul i Design Didaktik.