Nyt kursus: Body Culture in Urban Space

Dato
08.04.2014

Center for Idræt og Arkitektur (CIA) afholder kurset Body Culture in Urban Space, der omhandler nye måder, hvorpå vi bevæger os i byens rum. Kurset afholdes af Ph.d., lektor, arkitekt maa René Kural.

Vi påvirkes i vores daglige færden af byens former og dens geometrier, hvilket danner rammen omkring vores måde at indtage byerne på. Danskerne er blevet mere orientrede mod bevægelse som kropskultur frem for klassisk, målbar sport, og selve resultatet er ikke det vigtigste – det er bevægelsen og det sociale aspekt. 

Torsdag 10-04-2014 er der studietur gennem Københavns gader og pladser. Der vil bl.a. være stop ved Haraldsgadekvarteret, Dansekapellet og Superkilen. Vi cykler fra Philip de Langes Allé 10 kl. 13.00.

Torsdag 24-04-2014 kl. 13.00 afholdes to forelæsninger om ”Kvaliteten i det urbane liv”. Disse vil foregå på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) i aud. 6. Arkitekterne Stine Poulsen og Malene Krüger fra PK3 Landscape Architects samt arkitekt Helen Welling holder oplæg.

Hvis du ønsker at deltage er der mulighed for tilmelding ved at sende en mail til cia@kadk.dk