Nyuddannede arkitekter hædret med legater

Dato
30.06.2014
Kategori
Uddannelse og studieliv

Igen i år blev en række nyuddannede arkitekter hædret for deres projekter ved sommerens afgang fra Arkitektskolen. Fredag 27. juni blev de ønsket tillykke sammen med 118 nye arkitekter, 67 nye designere og to ph.d.'er fra Kunstakademiets Skoler.

 

To gange om året gennemgår en række juryer alle afgangsprojekter på Arkitektskolen for at vurdere om der blandt afgangsprojekterne kan udpeges egnede legatmodtagere til en stribe af flotte priser. Denne sommer var ingen undtagelse og rækken af glade modtagere blev fejret som del af diplomoverrækkelsen på Holmen. Se modtagerne under billedet:

VELUX Danmarks dagslyslegat: afgænger Mattias Lindskog
Juryens motivation: "I en nyfortolkning af det arkitektoniske motiv, søjlen, byder dette projekt på en innovativ udnyttelse af dagslyset. Vi kender søjlen som et bærende element, der traditionelt belyses udefra. I dette projekt er søjlen blevet til både et bærende element og en lyskilde.  Søjlen er her konstrueret sådan, at den er åben mod himlen og foret med en reflektor, hvilket muliggør at føre både dagslys og kunstlys gennem søjlen og ned i det ceremonielle rum, der er formet omkring den.  Søjlen er her designet som en bygningskomponent og kan dermed overføres til anden rumlig kontekst. Projektet illustrerer en inspirerende og indsigtsfuld proces, hvor arkitektur og lysdesign formmæssigt forenes og skaber helt nye potentialer."

Hædrende omtale: VELUX Danmarks dagslyslegat: afgænger Jamie Mary-Ann Williams
Juryens motivation: "Jamie Mary-Ann Williams modtager hædrende omtale fra VELUX Danmarks dagslyslegat. I dette projekt er der skabt en spændende og poetisk kombination mellem vand, tid og dagslys. I et kombineret bad og begravelsessted i Istanbul er der skabt en mekanisme, som opvarmer og renser vand. Vandet føres til smukt formede badehuse, belyst af dagslys gennem ovenlys. Projektets fremstilling vidner om en dybtfølt interesse for dagslys som belysningsteknisk og kunstnerisk element i arkitekturen."


Hædrende omtale: VELUX Danmarks dagslyslegat: afgænger Amalie Muff Enevoldsen
Juryens motivation: "Amalie Muff Enevoldsen modtager hædrende omtale fra VELUX Danmarks dagslyslegat: I denne sympatiske bearbejdning af det engelske townhouse, er der arbejdet på at skabe gode dagslysforhold ved hjælp af bebyggelsens disponering gennem udformning af gårdrum, bygningskroppe, lysskakter, og fint proportionerede facader. Der er på eksemplarisk vis lavet et dagslysstudie, hvor himmellyset i en bolig undersøges. Projektet vidner i sin helhed om opmærksomhed overfor den menneskelige skala, og behovet for godt dagslys inde i boligen og udendørs friarealer i den tætte bebyggelse. "

 

 VOLA-legatet: afgænger Hedvig Elisabet Skjerdingstad
Juryens motivation: "Byen er en kompleks og sammensat størrelse, som er præget af mangfoldighed og diversitet samtidig med, at den har sin helt egne identitet og fungerer som en samlende enhed. Denne identitet er genereret af byens bevægelser i tid, hvor de indbyrdes relationer mellem det som har været, det som er og det som kommer skaber en by, som ikke bare omfatter idéen om sig selv i nuet, men også hukommelsen.

Hedvig skaber et hus som er opbygget af en række fragmenter af bygninger, der har været placeret på  grunden i Borgergade – ikke på samme tid, men igennem flere hundrede år. Ved at bruge fragmenter fra fortiden skaber Hedvig et bymuseum, som åbner for flere forskellige oplevelser af byens historie. På bygningens tag er der en sammenbragt by skabt af en ophobning af tid, i bygningens store rum optræder de ellers adskilte fragmenter i nye og uventede sammenhænge. I byen og i projektet møder vores liv byens hukommelse og tilsammen skabes indbyggernes og de besøgendes individuelle fortællinger".

 

VOLA-legatet: afgænger Christoffer Brøchmann Christensen  
 Juryens motivation: "Projektet samtænker et bibliotek og en metrostation i det centrale Istanbul. Byen er for tiden ved at lave en ny metrolinie, og ligesom i København formes de enkelte stationer over den samme skabelon. Dette projekt går den modsatte vej og undersøger mulighederne, når man laver en fuldstændig steds-specifik station.
 
Christoffer Brøchmann Christensen har skabt et sprudlende og rumligt spændstigt bygningskompleks med en overvældende intens indre verden. Samtidig er projektet relativt afdæmpet mod omverdenen og tilpasser sig i fin dialog til de omkringliggende bygninger, gader og pladser. Bygningskomplekset er originalt, selvstændigt tænkt og detaljeret. Projektet er fornemt beskrevet i smukke
 tegninger og fremragende modeller ligesom processen er forbilledligt beskrevet gennem flere generationer af præcise og delikate modeller".

 

Duravit-prisen: afgænger Jens Sand Kirk
Juryens motivation: "Jens Sand Kirk modtager Duravitprisen, da han har ramt den helt særlige, rå og melankolske tone, der præger Hvide Sande ved Vesterhavet. Han har skabt et unikt og overbevisende kraftfuldt Havkulturcenter, der ligger som en smuk udstrakt struktur langs klitlandskabet. På imponerende vis har han samtidigt tilført Hvide Sande et innovativt og tiltrængt program, der reelt peger på en løsning for Udkantsdanmark.

Arbejdsprocessen har været helt kompromisløs og arkitekturen har konstant tilpasset sig program og sted. Jens Sand Kirk har en sjælden evne til at holde alle præmisser i spil helt til det sidste uden at arkitekturen mister sin kraft. Arkitekturen udvikler sig netop til sin helt egen og får sin styrke på grund af denne imponerende modige og meget krævende arbejdsmetodik."

 

Duravit-prisen: Afgænger Mattias Lindskog
In terms of architectural culture and theory, columns are probably the single most charged object. To engage with this topic in a thesis project demands hence boldness and a strong idea how one can contribute to thousands years of discussion.

Matthias Lindskog found his personal approach and confidence through his parallel investigations in novel techniques and concepts of drawing and making. His interest and investigations in light, material and custom made computational design tools where spawned in his years at CITA.studio. For his thesis he combined these insights with an investigation into new approaches to making through robotic machinery. This inquiry took place hands on with technology: speculative material probes with the CNC machines at the Centre for Information Technology and Architecture (CITA) led to a personal invention of a fascinating new light transmitting column type. 

It is Matthias achievement to propel his work from a finding in technology to the level of architectural concept and design. His well-researched and referenced  project shows finally an astonishing width and depth: a depth in the detailed investigation and a width, that engages with architectural questions on atmospheric, technological, social and cultural level.  The project is hence able to find intelligent answers on a multitude of levels. These show how the speculative proposition could actually find a physical reality. However, while the project is engaging with engineering based tools, as light and structural simulation, it is the authors personal achievement to integrate these in a fluent way in his design workflows and narrative. This synthesis allows Matthias most importantly to create a convincing and innovative proposal with intriguing spaces and atmosphere. Starting in research the project creates finally a very personal manifestation in a truly ceremonial space.

 

Arkitektforeningens Bachelorlegat: studerende Troels Skov-Carlsen
Juryens motivation: "Troels viser med sin besvarelse et stort fagligt overskud og beherskelse af fagets mange værktøjer og virkemidler. Resultatet er således ikke kun En Billedskole, men også en stærk analyse af Nordhavnens arkitektoniske virkelighed. Områdets mange indtryk og arkitektoniske udtryk koges ind til en fond af de væsentligste formsprog og bygningstopologier.
De mange sanseindtryk indarbejdes alle i projekt for En Billedskole. Der er tale om et ganske usædvanligt projekt, med et stærkt og personligt udtryk - som vidner om en studerende med usædvanlige fine evner for faget. Besvarelsen blev bedømt med højeste standpunktskarakter".

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand