Optagelse: Arkitektskolen åbner for ansøgning i kvote 1

Dato
06.01.2020
Kategori
Uddannelse og studieliv

Fra sommeren 2020 bliver det muligt at ind på bacheloruddannelsen i arkitektur i kvote 1. 

Siden 2015 har optagelsesprøven været den eneste indgang, hvis man drømte om at blive arkitekt, men det bliver nu lavet om, så optagelse også kan ske på baggrund af en gymnasial eksamen. 

”Vi vil gerne have et bredt ansøgerfelt og diversitet blandt vores studerende, derfor indfører vi muligheden for at søge i kvote 1”, siger Jakob Brandtberg Knudsen, der er fagleder på Arkitektskolen. 

Fra sommeren 2020 vil de cirka 140 studiepladser blive delt ligeligt mellem kvote 1 og 2. Da halvdelen af pladserne besættes af ansøgere via kvote 1, vil færre ansøgere komme til optagelsesprøve i kvote 2 end de foregående år. 

Karakterkravet i kvote 1 kendes ikke endnu, da det afhænger af ansøgernes gennemsnit. Sidste gang, det var muligt at søge ind på bacheloruddannelsen i arkitektur gennem kvote 1, var  adgangskvotienten 10,9.