Praktik: "Marcus gav os andre vinkler på vores opgaver"

Dato
09.11.2015
Kategori
Samarbejde og erhverv

"Som praktikant i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bidrog Marcus Vesterager med en anden faglighed og et stort engagement", fortæller chefkonsulent Camilla Hjortkjær.

På en måde var det oplagt, at arkitektstuderende Marcus Vesterager skulle i praktik i det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter*. For selvom det var første gang, ministeriets bypolitiske kontor havde en praktikant fra KADK, har Marcus Vesterager altid haft en stor interesse for politik, og han kunne bidrage med noget unikt.

"Marcus tilførte klart en anderledes faglighed, end vi var vant til. Han kunne stille spørgsmål til noget, vi så som selvfølgeligt og bidrage med helt andre vinkler på byer", fortæller chefkonsulent Camilla Hjortkjær.

En tale til ministeren
Marcus Vesterager var i februar-maj 2015 i praktik som del af sin bachelor ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab. Ministeriet blev nedlagt i juni 2015 som følge af regeringsskiftet. Han arbejdede blandt andet på en guide til midlertidige projekter i byen, en byrumskonkurrence og et fremstød for flexboligordningen. 

"Generelt var der meget skrivearbejde, og jeg skulle lære en del fra bunden. Men jeg kunne alligevel bruge noget af min viden fra uddannelsen", fortæller Marcus Vesterager.

Det var oplagt for ham at finde en praktikplads, der kombinerede to af hans store interesser. Han har nemlig altid drømt om at blive arkitekt, men han har også en passion for politik, og hvordan politik former byerne.

"Jeg har det sådan, at andre er bedre til at tegne huse end mig, og når jeg er opslugt af politik og arkitektur, er det oplagt at kombinere de to", siger han.

Ville vælge KADK’er igen
Camilla Hjortkjær kunne sagtens finde på at vælge en praktikant fra KADK igen:

"Han var usædvanligt engageret. Vi havde typisk praktikanter med mere traditionelle baggrunde, men man må sige, at det gav os nogle anderledes input og en mere praktisk viden om by og bygninger. Så hvis jeg selv kunne bestemme, og fagligheden passede, ville jeg gerne vælge en praktikant fra KADK igen", siger Camilla Hjortkjær, der i dag er chefkonsulent i Erhvervs- og Vækstministeriet. 

For Marcus Vesterager har praktiktiden givet ham smag for at arbejde andre steder end i en tegnestue.

"Jeg vil stile efter at få et lignende job. Jeg er i praktik på en tegnestue nu, og det er spændende. Men i forhold til hvordan jeg selv arbejder og tænker, er jeg nok mere ovre i at skulle tænke og formulere i stedet for at tegne", siger han.


* Ministeriets bypolitiske kontor hedder nu Byfornyelseskontoret og hører under Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Red.

Fakta om praktik

I praktikforløbet kommer KADK’s studerende og erhvervsliv tæt på hinanden. Viden og kompetencer udfordres over arbejdsbordet – og praktikken kan være med til at udvide ideen om, hvad en KADK-studerende bidrager med.