Regeringen skærer i vækstgrundlaget for dansk arkitektur og design

Dato
03.09.2015
Kategori
KADK Indblik

Rektor på KADK Lene Dammand Lund, rektor på Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, og rektor for Arkitektskolen Aarhus Torben Nielsen udsendte mandag den 31. august en fælles pressemeddelelse som reaktion på regeringens ambition om at spare to procent på de videregående uddannelser de næste fire år.

Regeringens planer om besparelser på to pct. pr. år de kommende fire år vil ramme de kunstneriske uddannelsesinstitutioner inden for arkitektur og design meget hårdt. Der er tale om sårbare eliteinstitutioner med unge forskningsmiljøer og store basisomkostninger til værksteder og laboratorier.

Det drastiske udspil på en sammenlagt reduktion på otte pct. vækker dyb bekymring. Hvis regeringens forslag gennemføres, falder kvaliteten af uddannelserne, og det kommer på længere sigt til at gå ud over den enorme anseelse, dansk design og arkitektur har både nationalt og internationalt.

“Vi er meget overraskede over, at udmeldingen lander midt i en god dialog med ministeren om at forbedre, styrke og koncentrere vores uddannelser”
Torben Nielsen
Formand for rektorsammenslutningen for de tre institutioner

”Vi synes, regeringen gambler med fremtidens kunstneriske arkitekt- og designuddannelser med de meldinger, der kommer. På skolerne har vi igennem de seneste år tilpasset vores organisationer med færre omkostninger. Netop for at kunne anvende flere ressourcer på kerneformålene: At højne uddannelsens kvalitet og fremme kandidaternes erhvervstilknytning. Hvis regeringen gennemfører besparelser på otte pct. vil vi blive bombet tilbage i vores udvikling af uddannelsen,” understreger Torben Nielsen.

Danmark oplever i disse år en vækst i de kreative erhverv – båret af arkitekt- og designvirksomhederne. Eksporten på området stiger og bl.a. Dansk Industri efterlyser endnu flere rådgiverkompetencer inden for bl.a. designrådgivning. Oven i det topper de tre uddannelsesinstitutioner internationale lister over verdens bedste arkitektur- og designskoler og er kendetegnet ved at være unge elite- og forskningsinstitutioner, som i forvejen har få midler til forskning.