Skal man rive ned eller sætte i stand?

Dato
29.11.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Bæredygtighed og cirkulær økonomi for bygninger'. Bag projektet står lektor Søren Vadstrup fra Institut for Bygningskunst og Kultur. Projektet fokuserer på, hvordan man bedst indarbejder principperne for cirkulær økonomi, når det gælder huse fra før 1960. Skal man rive ned og genanvende byggematerialerne, eller sætte i stand?

Når man taler om og praktiserer genanvendelse og cirkulær økonomi for eksisterende bygninger opført før 1960, er man nødt til at skelne mellem forskellige grader af genbrug: primært, sekundært og tertiært genbrug.

I dag tror mange mennesker, at alle metoder er lige miljøvenlige og bæredygtige - og repræsenterer stort set samme grad af genbrug og cirkulær økonomi. Det er ikke tilfældet, og dette projekt sætter fokus på at det er langt mere bæredygtigt og i pagt med principperne for cirkulær økonomi at vedligeholde og istandsætte eksisterende bygninger – ’primært genbrug’ -  end det er at rive dem ned, rense og genanvende byggematerialerne – ’sekundært genbrug’. Og endnu mere i forhold til at rive en bygning ned, knuse byggematerialerne og genanvende dem som fyld i asfalt og beton – ’tertiært genbrug’.

Arne Jacobsen: Ibstrupparken (1939-41)
Rive ned eller bevare? Hvad er mest bæredygtigt?

At istandsætte gamle bygninger vil spare en masse materialer, penge, energi, CO2, affald osv. i forhold til at skulle adskille, rense, opgradere, re-designe og nyttiggøre de ’genanvendte’ materialer og komponenter. For bygninger opført før år 1960 - hvilket udgør ca. 2 mio. bygninger på landsplan - kan det på alle parametre betale sig at istandsætte frem for at rive ned. Eller fx blot udskifte de oprindelige vinduer. 

Projektet viser, hvordan man på en enkel og billig måde kan istandsætte et 200 år gammelt vindue af træ, så det kan holde i 200 år mere, hvis man vedligeholder det rigtigt med fx linoliemaling frem for plastikmaling.

Projektet peger desuden på at man i dag sagtens kan fremstille nye vinduer i samme kvalitet som tidligere med stort set ubegrænset holdbarhed og levetid.

1/3
Afrensning af en gammel vinduesramme