Stofskifte og genbyggestrategier

Dato
10.11.2017

Et af højdepunkterne i udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' er projektet 'Metabolism og Rebuilding Strategies'. Projektet er udarbejdet af 24 studerende og lærere fra Postgraduate, Ecology & Tectonic program. De tog et dybtgående kig på byen og dets bygninger som en levende organisme, der forbruger og frigiver ressourcer over tid.

Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonic’s projekter bygger på et studieforløb fra efterårssemesteret 2014, der havde fokus på temaet ‘stofskifte og genbyggestrategier’.

Her defineres ’byen’ og ’bygningen’ ud fra en cirkulær tænkning, som levende organismer, der løbende optager og afgiver materialer og ressourcer over tid.

Studieforløbet fokuserede på at genskabe balancen i vores brug af naturens ressourcer ved at udvikle strategier for genanvendelse af byggeelementer og komponenter samt upcycling af byggematerialer gennem casestudier af nedrivningsbranchen og analyser af stofskiftet i fire udvalgte områder i byen.

Studiet tog udgangspunkt i CINARK’s forskning inden for genanvendelses- og genbrugsfeltet suppleret af de studerendes egne empiriske studier af, hvordan samtidens bygge- og nedrivningsbranche forholder sig til temaerne: byens stofskifte, nedrivning, byggeskik og genanvendelse.