Sundhedsfremmende fysiske miljøer

Dato
15.04.2014

Center for Idræt og Arkitektur (CIA) er gået sammen med tre andre danske universiteter om i fællesskab etablere et nyt, tværfagligt viden- og udviklingscenter under navnet Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN). 

 

Ved at have en tværfaglig vinkel på et relativt nyt forskningsområde indskriver netværket sig markant i et internationalt forskningsfelt med den hensigt at fremme kvaliteten af det byggede miljø og folkesundheden.

Områder for casestudierne er Kongens Enghave og Aalborg Øst, der har de fysisk-rumlige og socioøkonomiske karakteristika, der tilsammen har en negativ indflydelse på fysisk aktivitet og sund livsstil.