Udstilling: Eksperiment, materiale & teknologi

Dato
03.10.2018
Kategori
Biblioteket
Udstillingen 'Eksperiment, materiale & teknologi' kan ses på KADK biblioteket fra 4.-29. oktober 2018

Velkommen til en stor udstilling lavet af alle 1. års studerende på Kunstakademiets Designskole.

 

Udstillingen vises på KADK biblioteket fra 4. - 29. oktober 2018.
Alle er velkommen til fernisering d. 4. oktober kl. 13 - 16.

 

Udstillingen afslutter undervisningsforløbet 'Eksperiment, materiale og teknologi'.
Læs om baggrunden:


Modulet Eksperiment, Materiale og Teknologi introducerer eksperimentets rolle og potentiale i designprocessen med fokus på formgivningens praktiske og kunstneriske dimensioner, herunder teknologi og materialeforståelse.


Formålet med modulet er at give de studerende en grundlæggende forståelse for eksperimentets kunstneriske og videnskabelige metoder, samt dets centrale og æstetiske rolle og potentiale i designprocessen.


Eksperimentet handler her om at forholde sig åbent og nysgerrigt til mulighederne inden for teknologier og materialer uden at have udgangspunkt i en bestemt produkt-/problemløsning, - og med det formål at indkredse et interesseområde med et særligt potentiale og udfolde dette igennem systematiske undersøgelser.


Materialet er det centrale omdrejningspunkt og er defineret af programmet. Materialets muligheder undersøges ved hjælp af teknologien- hvad er muligt og hvordan?


Teknologi kan både omhandle digitale og analoge teknologier og kan ses som redskabet, hvormed materialet bliver udforsket.
Værkstedet/laboratoriet er rammen for hvor eksperimenterne udføres med materialer og teknologi.


I modulet undersøger den studerende eksperimentets natur og betydning og de æstetiske mulighedsrum som følge af interaktion med materialer og teknologi ud fra spørgsmålene:
* Hvad vil det sige at eksperimentere?
* Hvad er materialets rolle i eksperimentet?
* Hvilken rolle har eksperimentet for formgivningen i designprocessen?

De studerende arbejder programvist og i grupper med en tovholder inden for studieretningerne: 1. Møbel, Rum og Materialer 2.Beklædningsdesign og Tekstil 3. Visuel Kommunikation 4. Spil og Interaktion 5. Craft-Glass and Ceramic
Eksperimentet bestemmes af vejlederen, der er ansvarlig for, at det er relevant i forhold til programmet.


Udstillingen viser et udvalg af repræsentative eksempler på hvad der er kommet ud af de studerenene eksperimenter. Ligeledes er der en rapport der beskriver eksperimenternes afsæt, samt de studerendes overvejelser og refleksioner.


Modulansvarlige Flemming Tvede og Maria Sparre-Petersen Tovholdere Flemming Dupont, Anne Damgaard, Caroline Fangel, Sarah Oakman, Maria Sparre-Petersen og Flemming Tvede