Udstilling: Generøsitet og hverdagens arkitektur

Dato
02.07.2018
Kategori
Biblioteket
Udstillingen 'Generøsitet og hverdagens arkitektur' vises på KADK biblioteket frem til 1. oktober 2018

* Hvad vil det sige at skabe en generøs ramme om menneskers hverdagsliv?
* Hvordan kan arkitekturen bidrage til at øge trivslen hos de mennesker, der bruger og bebor de byer og bygninger, som arkitekter tegner?

 

Det er omdrejningspunktet for udstillingen GENERØSITET OG HVERDAGENS ARKITEKTUR, skabt af programansvarlig Frans Drewniak og  studerende fra KADKs kandidatprogram Bosætning, økologi og tektonik.

 

Detaljer fra udstillingen:

1/9
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur
Generøsitet og hverdagens arkitektur

Programansvarlig Frans Drewniak skriver om udstillingen:

At skabe generøs arkitektur kræver dyb indsigt i den sociale og kulturelle kontekst for at kunne forstå, hvordan vores fysiske rammer påvirker vores dagligdag. Herigennem kan vi som arkitekter skabe arkitektur i ”øjenhøjde”, der øger livskvaliteten for den enkelte bruger, og som bidrager positivt til at skabe en mangfoldig ramme om det sociale liv både i bygninger og byrum.


Vi har i Danmark en stærk tradition for at fokusere netop på hverdagens arkitektur og på at skabe arkitektonisk kvalitet ikke bare i dyre prestigebyggerier, men også inden for den almene boligsektor. Kunsten er her at tænke kvalitet og generøse rammer for menneskelig udfoldelse ind i byggerier med et meget lille budget. Det generøse handler med andre ord om, at ’få meget ud af lidt’, at være indlevet og omsorgsfuld på alle niveauer og om at give noget tilbage til byen, beboere og brugere som er mere end det, der var eller de havde i forvejen.

Udstillingen viser studiearbejder fra syvende og ottende semester udført på kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik 2017-2018.  Udstillingen er opdelt i to halvdele. Et for hvert semester studieåret 2017-2018.

Semesteropgaven efteråret 2017 var et samarbejde med KAB (Københavns Almennyttige Boligselskab). De studerende har her arbejdet med fornyelse af boliger og fællesskaber til tre bebyggelser: Klitmøllervej i Vanløse, Blåkildegaard i Tåstrup og Lundtoftegade på Nørrebro i København.

Semesteret forår 2018 har overskriften "et genbrugsinitiativ" og er selvprogrammerede opgaver omkring direkte genbrug (recycling), opgradering af byggematerialer (upcycling) eller udvikling af nye byggekomponenter, der er designet til genanvendelse (Design for Disassembly).

Til udstillingen er opført to rumdannende elementer, der danner baggrund for de udstillede tegninger. Herimellem et langt bord med fysiske modeller i forskellig skala. Materialerne hertil er alle hentet på KADK´s lager hal 7, 100 At-bo reoler er midlertidigt genanvendt som byggeklodser og hertil 16 Mogens Koch billedrammer i forskellige størrelser.

Udstillingen kan ses på KADK biblioteket frem til 1. oktober 2018.