Fra plastaffald til isoleringsmateriale

Dato
27.09.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Upcycled Insulation'. Det er lavet af Gabriele Gualdi, studerende på Architecture and Extreme Environments. Projektet eksperimenterer med at 'opgradere' ikke-nedbrydeligt plastaffald og anvende det som isoleringsmateriale i byggeindustrien.
 
Projektet beskæftiger sig med upcycling af plastaffald til isoleringsmateriale og tager udgangspunkt i Island, hvor den hastigt voksende turisme sætter sit tydelige præg på øens strande i form af affald og efterladenskaber.

Intentionen er at undersøge om affaldet kan blive en ressource, der kan bruges i byggeriet og dermed træde ind i arkitekturens tekniske kredsløb.

Ved hjælp af en specialsyet teltdug med lommer, undersøges plastaffaldets isoleringsevne ved forskellige granuleringsgrader. Med måleudstyr og på egen krop, afprøves materialet i en række ekstreme vejrsituationer på Islands kyst.

Undersøgelsen har vist, at man ved hjælp af en simpel bearbejdning kan opnå gode isoleringsevner. Projektet viser at ‘affaldsisolering’ kan være et realistisk bud på et alternativ til traditionel isolering på et sted, hvor alle byggematerialer importeres fra fastlandet.