Vestlandet – Rammer for cirkulær omstilling

Dato
18.09.2017

På udstillingen 'Cirkulær økonomi i arkitektur og design' kan du bl.a. se projektet 'Vestlandet – Rammer for sirkulær omstilling'. Det er lavet af Frederik Sandbu og Hans Gustav Jerlvall, som er uddannet fra Bosætning, Økologi og Tektonik. Frederik og Hans Gustav giver deres bud på, hvordan Norge kan lave en omstilling fra lineær til cirkulær økonomi, når landet i fremtiden skal finde en retning 'post olien'.

Ved at vise sammenhænge og muligheder i en energi- og forureningsproblematik på Norges vestkyst vil projektet inspirere til en omstilling fra lineær økonomi til en cirkulær økonomi og udstikke en mulig kurs for landet ’post olien’.

Projektet tager udgangspunkt i det affald, som stammer fra norske dambrug, og som forurener spisefisk og natur. Fiskeopdræt er den største kilde til menneskeskabte udslip af næringssalte langs vestkysten i Norge, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for liv og natur i og omkring fjordene. Særligt set i lyste af, at norsk fiskeopdræt forventes at femdoble frem mod år 2050.

Affaldsstofferne fra dambrugene har imidlertid et stort potentiale i produktionen af biogas, og kan derfor vendes til at være en værdifuld fremtidsressource, frem for et problem.

Isometrisk tegning af det nye havneområde

I en fremtidig version af et dambrug skal affaldsstofferne opsamles, renses og bruges til biogasproduktion i et tilkoblet industrielt anlæg. Ved at samle hele produktionskæden fra fiskeaffald til biogasproduktion i et offentligt tilgængeligt anlæg, kan man synliggøre potentialet i den cirkulære omstilling og vise potentialet i den nye, ’rene’ industri.

Havneområde med biogasanlæg i baggrunden

Projektet ønsker at gøre en forskel både for miljøet gennem en strategi for en ny energiproduktion og for den industrielle produktion ved at integrere den med rekreative aktiviteter og andre funktioner i samfundet. Det demonstrerer en holistisk tilgang til, hvordan det cirkulære kan ses i et eksisterende forureningsproblem og dermed omdanne det til noget positivt. 

’Vestlandet – Rammer for en sirkulær omstilling’ modtog KADK’s FN-pris ved sommerens dimission. 

1/7
Havneområde med biogasanlæg i baggrunden
Offentlig passage på biogasanlægget
Café-område
Biogasanlæg indefra
Isometrisk plan over anlægget
Plan over området