Om kvote 1 og kvote 2 på arkitektuddannelsen

Kvote 1 og kvote 2
Fra 2020 er optagelsesforløbet til arkitektuddannelsen blevet ændret. Du kan søge i kvote 1 (karaktergennemsnit) og i kvote 2 (hjemmeopgave + optagelsesprøve).

Vi optager halvdelen i kvote 1 og halvdelen i kvote 2.

I kvote 1 er det kun dit gennemsnit fra din gymnasiale eksamen, der tæller. I kvote 2 skal du deltage i et optagelsesforløb, der består af en hjemmeopgave + optagelsesprøve. Hvis du søger i kvote 2, dvs. afleverer en hjemmeopgave, bliver din ansøgning også vurderet i kvote 1, hvis du er berettiget til det.

Det er ikke alle ansøgere, der har ret til at søge i kvote 1. Det afhænger af, hvilken adgangsgivende eksamen du har.

Der er to forskellige ansøgningsfrister. Hvilken frist, der gælder for dig, afhænger af, hvilken adgangsgivende eksamen du har, og dernæst hvilken kvote du søger optagelse i (gælder dog kun for ansøgere med danske eksamensbeviser).

Start på ansøgningsforløbet
En forudsætning for at søge om optagelse er, at du opretter en ansøgning på ansøgningsportalen: www.optagelse.dk og har uploaded de nødvendige dokumenter.
KADK afgør ud fra din ansøgning og de dokumenter, du har uploadet på Optagelse.dk, om du er ansøgningsberettiget. Hvis du ikke er ansøgningsberettiget, kan du ikke fortsætte. Dette gælder uanset hvilken kvote, du søger optagelse i.

Kvote 2
Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 for alle ansøgere.

Optagelsesforløbet består af to faser: først en hjemmeopgave og optagelsesprøve, hvis du bliver inviteret.

Hjemmeopgaven bliver offentliggjort i februar, og du har ca. en måned til at arbejde med den.Du skal uploade din hjemmeopgave til en portal.
Vi sender dig et link til portalen et par dage efter den 15. marts. Du får en kort frist til at uploade den.
Se afsnittet: Vigtige datoer og frister, hvor du kan se den samlede tidsplan.

Din opgave bliver bedømt, og vi inviterer ca. 150 ansøgere med de højeste point til en optagelsesprøve.

Hvis din adgangsgivende eksamen berettiger dig til det, bliver din ansøgning også vurderet i kvote 1. Det gælder også selv om, du ikke bliver inviteret til prøve eller din score ved prøven ikke er særligt høj.

Kvote 1
I kvote 1 bliver ansøgerne kun vurderet ud fra gennemsnittet i deres gymnasiale eksamen.
Ansøgere med udenlandsk eksamen: Det kræver en adgangsgivende eksamen, der kan sammenlignes med en dansk gymnasial eksamen, og som kan omregnes til den danske skala for at kunne søge i kvote 1.
Det er KADK, der ser på din eksamen og foretager omregningen.
Ansøgere med dispensation for adgangsgivende eksamen kan ikke søge i kvote 1.

Kommunikation mellem dig og KADK
Vi sender mails løbende i perioden under optagelsesforløbet, og du vil som oftest kun få en kort frist til at svare. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail jævnligt. Husk også at tjekke dit spamfilter.