Om optagelsesforløbet - Arkitektur

Vi opdaterer løbende siderne med information om 2019

Hjemmeopgave

Optagelsesprøve

Optagelsesprøvebedømmelse - Pointoversigt 2019

I det vedhæftede dokument finder du en oversigt over point for samtlige prøvedeltagere.

Hjemmeopgavebedømmelse - Pointoversigt 2019

I dokumentet finder du en oversigt over fordelingen af point til åretshjemmeopgave på bachelor i arkitektur

Søger du om optagelse på arkitektuddannelsen?

Optagelsesforløbet til arkitektuddannelsen består af tre elementer, som alle skal være opfyldt for at vi i sidste ende kan tilbyde dig en studieplads. De tre elementer er:

- En ansøgning på optagelse.dk. Læs mere under punktet: Din ansøgning på Optagelse.dk. KADK afgør ud fra din ansøgning og de dokumenter, du har uploadet på Optagelse.dk, om du er ansøgningsberettiget. Hvis du ikke er ansøgningsberettiget, kan du ikke fortsætte.
- En hjemmeopgave. Selve opgaven finder du under punktet: Hjemmeopgave - arkitektur. Optagelsesudvalget bedømmer din opgave, og de ca. 300 ansøgere med højeste pointtal inviteres til prøve. Hvis du ikke har afleveret en hjemmeopgave, kan du ikke fortsætte.
- En optagelsesprøve. De ca. 150 ansøgere med højeste samlede pointtal tilbydes en studieplads. Læs mere under menupunktet: Optagelsesprøve - arkitektur.

Du skal selvfølgelig overholde alle frister undervejs. Vi sender mails løbende i perioden under optagelsesforløbet, og du vil som oftest kun få en kort frist til at svare. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail jævnligt.

 

 

 

Hvem bedømmer dine opgaver, og hvordan sker det?

Det gør optagelsesudvalget for arkitektuddannelsen. Udvalget består af fire medlemmer, som alle underviser på bacheloruddannelsen i arkitektur.
Det gælder både hjemmeopgave og optagelsesprøve.
Udvalget er udpeget af arkitektuddannelsens fagleder.
En bedømmelse starter med, at der lægges niveau på tværs af de modtagne besvarelser. Det gør vi for at sikre, at både den første og den sidste besvarelse bedømmes ens. Man kan kalde det, at vi ”kalibrerer”.
Herefter går den egentlige bedømmelse af hver enkelt besvarelse i gang.  De fire bedømmere giver hver et pointtal. De fire tal lægges sammen til en samlet pointsum.
Hvis en bedømmer er i tvivl, vil det ofte være sådan, at den givne besvarelse bliver diskuteret af alle.

Hjemmeopgaven:
Formålet med hjemmeopgaven er at finde frem til de ca. 300 ansøgere, der skal inviteres til optagelsesprøve. Hvis der er pointlighed blandt en større gruppe ansøgere, og vi derfor ikke kan afgøre, hvem der skal inviteres til prøve, bliver bedømmerne bedt om at vurdere opgaverne fra denne gruppe én gang til og rangere besvarelserne.
Det sker yderst sjældent, at vi er nødt til at bedømme to gange.
Der er afsat 3 dage til bedømmelse af hjemmeopgaver.
Optagelsesprøven:
Som ved hjemmeopgaven er det optagelsesudvalgets medlemmer, der bedømmer efter optagelsesprøven.
Der er afsat tre dage til bedømmelse. Herefter tømmes salen, og alle besvarelser destrueres.

Vi evaluerer hvert år både bedømmelsesform og pointgivning. derfor kan der ske ændringer fra det ene år til det næste. ovenstående var gældende for optagelsen 2018.

Hvilke kriterier bedømmes der efter?

De kriterier, en opgave bedømmes efter, vil altid fremgå af den opgavetekst, du har fået udleveret. Det er derfor vigtigt, at du læser opgaven igennem flere gange og tænker det igennem.

Generelt gælder for alle dine opgavebesvarelser, at de skal vise dine evner til iagttage, udvælge, udpege, konkretisere og abstrahere.

Hjemmeopgaven bedømmes ud fra de bedømmelseskriterier, der fremgår af opgaveteksten. Pointscoren på hjemmeopgaven er afgørende for, om du bliver inviteret til optagelsesprøve eller ej. Ansøgere med højeste scorer inviteres.

Vi evaluerer hvert år både bedømmelsesform og pointgivning. derfor kan der ske ændringer fra det ene år til det næste.

Der kan opstå situationer, hvor flere ansøgere har samme point-tal, og hvor scoren er afgørende for, om du bliver inviteret til optagelsesprøve. I disse situationer bliver optagelsesudvalget bedt om at bedømme igen.

Pointskala og ekstra-point

Pointskala
1-12. Det bedste er 12.
Runde 2 ved hjemmeopgaven: 1-5. Det bedste er 5.

Hjemmeopgaven:
Alle opgaver bliver bedømt af 4 undervisere som tildeler point. Dine point for hjemmeopgaven tæller ikke med i det videre forløb. Det skyldes, at formålet med hjemmeopgaven alene er at finde frem til de ansøgere, KADK vil invitere til optagelsesprøve.
Ved pointlighed blandt en større gruppe ansøgere, hvor KADK ikke kan afgøre, hvem der skal inviteres til prøve, kan bedømmes i en 2. runde.

Optagelsesprøven:
De 4 bedømmere giver hver især point for hver opgave.

Ekstra-point
Efter 5. juli tildeles der ekstra point for ansøgere der er kvalificeret til optagelse efter optagelsesprøven.

Vi giver ekstra point i tre tilfælde: Høj score ved optagelsesprøve, højt gennemsnit fra adgangsgivende eksamen og medalje ved svendeprøve.

  • Hvis ansøger ved optagelsesprøven får 180 point eller derover, tildeles 40 ekstra point.
  • Hvis ansøger har et gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen på 9 eller derover tildeles ekstrapoint. Ved et gennemsnit på 9,0-9,49 tildeles ansøger 20 point; ved et gennemsnit på 9,50-9,99 tildeles ansøger 30 point; ved et gennemsnit på 10,0 – 10,49 tildeles ansøger 40 point; ved et gennemsnit på 10,50-10,99 tildeles ansøger 50 point, ved et gennemsnit over 11,0 tildeles ansøger 60 ekstra point.
  • Hvis ansøger har fået bronze- eller sølvmedalje til svendeprøven på en erhvervsuddannelse. En bronzemedalje udløser 40 point; en sølvmedalje udløser 60 point.


Ekstra-point tildeles som sidste trin i optagelsesforløbet til ansøgere, der har været til optagelsesprøve og er kvalificeret til optagelse.

NB: Hvis du har fået bronze- eller sølvmedalje til svendeprøven, skal du huske at uploade bevis for det på optagelse.dk inden den 15. marts.

Vi evaluerer hvert år både bedømmelsesform og pointgivning. derfor kan der ske ændringer fra det ene år til det næste. Ovenstående er gældende for optagelsen 2019.

 

Hvordan får du besked om dine resultater?

Et stykke tid efter hver bedømmelse (se tidsplanen) får du en mail fra os, hvor vi oplyser dig om dine point for hjemmeopgave og optagelsesprøve. Samtidig får du at vide, hvordan de andre ansøgere har scoret. Denne oplysning kan give dig en fornemmelse af hvor i ansøgerfeltet, du ligger.

Din endelige pointsum, inkl. ekstra-point, kender vi først midt i juli.
Den 5. juli er deadline for upload af manglende dokumentation og eksamenskarakterer, så det er først herefter, at KADK kan beregne de endelige point og dermed beregne, hvem der kan tilbydes en studieplads.

Vi kan ikke fortælle dig, om du bliver optaget, før vi sendes mails med tilbud om studiepladser i slutningen af juli.