Om optagelsesforløbet - Design

Hjemmeopgave

Optagelsesprøve

Søger du om optagelse på designuddannelsen?

Optagelsesforløbet til designuddannelsen består af tre elementer, som alle skal være opfyldt for at vi i sidste ende kan tilbyde dig en studieplads. De tre elementer er:

 • En ansøgning på optagelse.dk. Læs mere under punktet: Din ansøgning på Optagelse.dk. KADK afgør ud fra din ansøgning og de dokumenter, du har uploadet, om du er ansøgningsberettiget. Hvis du ikke er ansøgningsberettiget, kan du ikke fortsætte i ansøgningsforløbet.
 • En hjemmeopgave. Selve opgaven finder du under punktet: Hjemmeopgave - Design. Optagelsesudvalget bedømmer din opgave, og de ca. 140 ansøgere med højeste pointtal inviteres til prøve. Hvis du ikke har afleveret hjemmeopgaven, kan du ikke fortsætte i ansøgningsforløbet.
 • En optagelsesprøve. De ca. 70 ansøgere med højeste samlede pointtal tilbydes en studieplads. Læs mere under punktet: Optagelsesprøve - Design.

Du skal selvfølgelig overholde alle frister undervejs. Vi sender mails løbende i perioden under optagelsesforløbet, og du vil som oftest kun få en kort frist til at svare. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail jævnligt.

Hvem bedømmer dine opgaver, og hvordan sker det?

Alle opgaver bliver diskuteret og vurderet af undervisere på designuddannelsen. To undervisere giver dine opgaver point. Den ene af underviserne er fra det program, du har søgt optagelse på. 
Det gælder både hjemmeopgave og optagelsesprøve. Bedømmerne er udpeget af designuddannelsens fagleder.

En bedømmelse starter med, at der lægges niveau på tværs af alle besvarelser. Det gør vi for at sikre, at både den første og den sidste besvarelse bedømmes ens. Man kan kalde det, at vi ”kalibrerer”. 

Herefter går den egentlige bedømmelse af hver enkelt besvarelse i gang. De to bedømmere giver et samlet pointtal for hvert kriterie.

Hjemmeopgaven:
Formålet med hjemmeopgaven er at finde frem til de ca. 140 ansøgere, der skal inviteres til optagelsesprøve.
Der er afsat tre dage til bedømmelse af hjemmeopgaver.

Optagelsesprøven:
Som ved hjemmeopgaven er der i forvejen udpeget to bedømmere, der skal give point til opgaverne. Der er også udpeget to undervisere, du skal samtale med; de giver dig også point. Men det er ikke nødvendigvis de samme personer, der tager samtaler og bedømmer opgaver.
Der er afsat to dage til bedømmelse efter optagelsesprøven. Herefter tømmes salen, og alle besvarelser destrueres.

Hvilke kriterier bedømmes der efter?

De kriterier, en opgave bedømmes efter, vil også fremgå af opgaveteksten. Det er derfor vigtigt, at du læser opgaven igennem flere gange og tænker det igennem.

Generelt gælder for alle dine opgavebesvarelser, at de skal vise din evne til at forstå en given problemstilling og give forslag til en løsning af den. 
Når dit forslag bliver bedømt, vil der blive set på, hvordan du:

 • Undersøger og registrerer
 • Frembringer og udvikler ideer
 • Behandler og udvikler form, materiale og funktion
 • Formidler og kommunikerer skriftligt og visuelt med brug af digitale værktøjer
 • Derudover ser vi på originalitet i din opgavebesvarelse

  Til optagelsesprøven er kriterierne:
 • Undersøge og registrere
 • Frembringe og udvikle ideer
 • Behandle og udvikle form, materiale og funktion
 • Formidle visuelt  
 • Originalitet i opgavebesvarelser

Ved optagelsesprøven kommer du også til en samtale. Her skal de to bedømmere vurdere:

 • Din evne til at argumentere, formidle og kommunikere mundtligt
 • Din studieparathed i forhold til designuddannelsen
Pointskala og ekstra-point

Pointskala
1-10. Det bedste er 10.

Hjemmeopgaven:
De to personer, der bedømmer din opgave skal sammen give dig point inden for hvert af de fem kriterier.
Point fra hjemmeopgaven tæller ikke med i det videre optagelsesforløb.
Det skyldes, at formålet med hjemmeopgaven alene er at finde frem til de ansøgere, der skal inviteres til optagelsesprøve.
Du kan max. få 50 point (5 kriterier x 10 point). Hvis du får laveste point i alle fem kriterier, kan du ikke gå videre i optagelsesforløbet.

Optagelsesprøven:
Du får point af to undervisere for dine opgaver inden for fem kriterier.,
Du får point ved samtalen af de to undervisere, du samtaler med, inden for to Til slut lægger vi alle dine point sammen.
Ved optagelsesprøven kan du max. få 70 point (5+2 kriterier X 10 point). Hvis du får laveste point i alle kriterier ved optagelsesprøven, kan du ikke fortsætte i optagelsesforløbet. 

Ekstra-point:
Vi giver ekstra point i tre tilfælde, hvis du er gået videre fra optagelsesprøven:

 • Hvis du har en pointscore optagelsesprøven og samtalen på 90% af max-score eller derover
 • Hvis du har et gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen på 10 eller derover
 • Hvis du har fået bronze- eller sølvmedalje til svendeprøven på en erhvervsuddannelse


NB: Hvis du har fået bronze- eller sølvmedalje til svendeprøven, skal du huske at uploade bevis for det på optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.

Ekstra point bliver lagt til som det sidste led, før KADK indstiller alle ansøgere til optagelse i prioriteret rækkefølge.

Hvordan får du besked om dine resultater?

Et stykke tid efter hver bedømmelse (se tidsplanen) får du en mail fra os, hvor vi oplyser dig om dine point for hjemmeopgave og optagelsesprøve. Samtidig får du at vide, hvordan de andre ansøgere har scoret. Denne oplysning kan give dig en fornemmelse af, hvor i ansøgerfeltet, du ligger.

Din endelige pointsum, inkl. ekstra-point, kender vi først midt i juli. Den 5. juli er deadline for upload af manglende dokumentation og eksamenskarakterer, så det er først herefter, at KADK kan beregne de endelige point og dermed beregne, hvem der kan tilbydes en studieplads.

Vi kan ikke fortælle dig om du bliver optaget før vi sender mails med tilbud om studiepladser i slutningen af juli.