Om programmet

På Bachelorprogrammet 'Visuelt Design' tager vi fat i de grundlæggende og klassiske design færdigheder og metoder som er en forudsætning for at arbejde med nyskabende grafiske, visuelle og interaktive produkter og produktioner.

De studerende arbejder intensivt med nyskabende grafiske og visuelle designløsninger indenfor print-, spil-, digital, interaktions- og oplevelsesdesign, og uddannes til at kunne sætte æstetiske og kunstneriske præg på fremtidens visuelle medier. 

Programmet giver en solid indføring i og erfaring med at arbejde og samarbejde i designprocesser fra indledende research og feltarbejde, brugerinddragelse, co-design, ide- og konceptudvikling til at arbejde med eksperiment og prototyper frem til færdige produkter og produktioner og tænke i forretningsmodeller og impact.   

Gennem hands-ons workshops, forelæsninger, oplæg udefra og især projektarbejde - ofte i samarbejde med partnere fra et bredt arbejdsmarked - får de studerende et stærkt fundament for at undersøge og skabe innovative løsninger på både kommercielle problemstillinger. Desuden kommer man til at arbejde med de helt store samfundsmæssige udfordringer gennem et fokus på FN’s 17 verdensmål som præger alle uddannelser på KADK.   

På bachelorprogrammet kan de studerende specialisere sig inden for to studieretninger: 'Visuel kommunikation' eller 'Spil- og interaktionsdesign'. 

Fag og indhold

Programmet har to studieretninger, en i visuel kommunikation og en i spil- og interaktionsdesign. 

Studieretning: Visuel kommunikation 
Studieretningen giver et grundigt kendskab til en række klassiske discipliner inden for grafisk design, typografi, visuel identitet og informationsdesign. De studerende lærer at arbejde med det visuelle sprogs grundlæggende virkemidler i analoge og digitale medier. Vi lægger vægt på arbejdet med nye teknologier og brugerflader samt udvikling af brede kompetencer i tværgående strategiske samarbejdsprojekter.   

Med en bachelor i visuel design opbygger de studerende efterspurgte kreative og kunstneriske kompetencer inden for visuel kommunikation og grafisk design både i forhold til print, rummelig kommunikation og til digitale løsninger. Vores studerende får typisk arbejde som grafiske designere i de kreative erhverv, med servicedesign eller designprocesser, og også ofte med kreative og strategisk innovation-, produkt- og forretningsudvikling i virksomheder og offentlige institutioner.      

Studieretning: Spil- og interaktionsdesign
Studieretningen arbejder med udvikling af både kommercielle og mere eksperimentelle computerspil og interaktionsdesign. De studerende lærer at arbejde med interaktions- og game design, 2d og 3d grafik, concept art, idéudvikling og fortællinger. De studerende kommer til at arbejde praktisk, konceptuelt og teoretisk med spil og visuelt design til både formidling, oplevelse og læring gennem digitale løsninger og oplevelsesdesign.  

Vi uddanner designere med stor praktisk erfaring i spil- og interaktionsdesign. De studerende kommer ud med et portfolio af produktioner, og med erfaring i og forståelse for prototyping, concepting og spiludvikling. Vores studerende arbejder typisk som 2d eller 3d grafikere på spilproduktioner eller andre medier, med udvikling digitale produkter, som UI/UX designere, eller som concept artists.

Struktur og opbygning

Studieretning: visuel kommunikation 
Det er afgørende for fagligheden at den studerende øver sig og opbygger erfaring med fagets værktøjer og metoder i alle typer af opgaver. Øvelsen og progression i læringen at lagt ind i studieretningens struktur på en sådan måde, at de grafiske grundfærdigheder introduceres og øves grundigt på de første semestre, og til stadighed øves på de efterfølgende semestre, samtidig med at opgaverne bliver mere komplekse og omfanget af medier, metoder og teoretisk viden som den studerende skal bringe i anvendelse, øges. 

Den studerende vil i løbet af studiet bevæge sig mod en stadig større grad af selvstændighed i opgaveløsningen.  

1. semester: Grundformer 
I dette semester er der fokus på det trykte medie og grundig øvelse af grafiske grundfærdigheder, som f.eks. typografisk opsætning, tegning, og bogproduktion.  

2. semester: Image - Illustration - Interaktion 
Skabelsen af billeder og visuelle fortællinger er i fokus i dette semester. Værktøjskassen udvides til også at omfatte arbejde med en række digitale medier, interaktion og det at forme en visuel fortælling.  

3. semester: Design til andre – med andre 
Semestret indledes med et fokus på projektstyring og researchmetoder, herunder co-design metoder. I semestrets projektforløb arbejdes der med at designe til andre, i samarbejde med andre og for andre med designetik og bæredygtighed som rammen for de frembragte designløsninger

4. semester: Rummet som kontekst og medie 
Her arbejdes med visuel kommunikation i en større rumlig sammenhæng, f.eks. i forbindelse med wayfinding til et område, museum eller konceptet for en udstilling. Fokus er både på hvad der fortælles om, hvordan dette gøres, og hvilken rolle designeren har i fortællingen. Der arbejdes såvel med stedsanalyse, kunde- og brugerforståelse, samt med hvordan vi oplever steder og designer oplevelser i dem.  

5. semester. Selvformuleret projekt og Bachelorprojekt 
Semesteret indledes med et forløb hvor de studerende arbejder med porfessionalisering og protfolio med henblik på at der skal søges praktik. Semesteret er ellers primært bacheloropgaven som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i en mere specifik faglighed som afsluttende element inden praktik på 6 semester.

6. semester. Praktik 
Praktik i en virksomhed eller organisation.   

 

Studieretning spil- og interaktionsdesign 
1. semester: Introduktion til spilgrafik og spildesign 
Studerende lærer grundlæggende 2d og 3d værktøjer til spilgrafik, og introduceres til spildesign. Studerende laver en række spil- og interaktionsdesign prototyper.  

2. semester: Concepting, spilgenrer, og spiltest 
Studerende lærer at arbejde i forskellige spilgenrer, lærer concept art, om spiltest, og om at færdiggøre spil.  

3. semester: Spiludvikling til klienter og målgrupper 
Studerende lærer praktisk at identificere målgrupper og at arbejde med klienter i forhold til spiludvikling.  

4. semester: Eksperimentelt spil- og interaktion design 
Studerende laver en række eksperimenterende spilprototyper á en uge hver, og vælger en prototype at færdiggøre.  

5. semester: Projekt-jam og Bachelorprojekt 
Studerende laver en række kortere forsøg og studier i værktøjer eller teknikker, og dette danner grundlag for bachelorprojektet.  

6. semester. Praktik 
Praktik i en virksomhed eller organisation 

Kurser

Visuel Kommunikation

Visuel Kommunikation indeholder blandt andet følgende kurser:  

 • Typografi: Grundig introduktion til typografisk opsætning. Vi ser på grundlæggende forhold som forgrund og baggrund, tæthed, afstand og størrelse og hvad disse gør for kommunikationen. 
 • Visualisering: Et gennemgående tema de første to år, hvor evnen til at artikulere observationer og tanker visuelt så frit som muligt udvikles og trænes i generel og specifik kontekst.
 • Kodning: Grundlæggende introduktion til HTML og kreativ kode. 
 • Skriftdesign: Grundig introduktion til skriftdesign og -produktion, hvor der arbejdes med forskellige designaspekter som f.eks. læsbarhed og identitet. Efter endt forløb kan du selv designe og producere din egen skrifttype på et solidt grundlag. 
 • Infografik: Et grundlæggende kursus om infografik som visuel fortælling. 
 • Projektstyring og researchmetoder: Værktøjer til hvordan kan man åbne, overskue og præcisere en designproces i dens indledende fase, herunder blandt andre Co-Design metoder. 


Spil- og interaktionsdesign
 
Spil- og interaktionsdesign indeholder bl.a. følgende kurser:  

 • Spildesign: metode til udvikling af spilideer, spilmekanikker og projektstyring 
 • 2d og 3d grafik: Photoshop, 3d modellering, proces 
 • Typografi: grundlæggende typografisk opsætning 
 • Unity og game engines: spiludvikling med game engines inkl. scripting. 
 • Digital Concepting: Concept art vha. digitale værktøjer 
 • UI/UX: Design af interfaces 
 • Spiludvikling til klienter og målgrupper 
 • Eksperimentelt spildesign
 • Game jam: Studieretningen har desuden et game jam hvert semester på tværs af årgangen 
Sprog

Dansk

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand