Om programmet

Indhold

Produkt+ er inddelt i to studieretninger: 'Beklædningsdesign og tekstil' og 'Møbeldesign, Rum og Materiale'.  Begge studieretninger udbyder specialiseret undervisning og vejledning. De studerende indgår desuden i samarbejde og undervisning på tværs af studieretningerne og får dermed en unik mulighed for at gøre brug af hinandens viden om metoder, materialer og tilgange.  

Studieretning: Beklædningsdesign og tekstil
Fundamentet for studeretningen er bæredygtig udvikling med fokus på bl.a. nye materialer, produktionssystemer, brug, værdier og produkters livscyklus.

Med udgangspunkt i studieretningens klassiske discipliner inden for formgivning, tekstilprint og strik, arbejder de studerende praktisk, konceptuelt, teoretisk og eksperimentelt både analogt og digitalt med design af beklædning og tekstiler til beklædning.

De studerende får erfaring med hele designprocessen; fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form og materialer – fra mode som socialt og kulturelt fænomen til beklædning og beklædningstekstiler som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. 

Studieretning: Møbeldesign, rum og materiale
Med udgangspunkt i studieretningens bredde inden for designdisciplinerne møbeldesign, rum og materialer arbejdes med de klassiske discipliner inden for formgivning, ergonomi, statik, materialer, konstruktion, lys og rumlig forståelse.

På denne studieretning undervises i grundlæggende bæredygtige problematikker i relation til ny teknologi, nye materialer og innovative designløsninger i både fysiske og digitale medier. De studerende får erfaring med hele designprocessen; fra overordnede koncepter til konkret udvikling af form, rum og materiale.

Generelt om Produkt+
På Produkt+ er der fokus på at udvikle den enkelte studerendes fagspecifikke færdigheder samt på evnen til, som designer, at gå på tværs af disciplinerne og indgå i åbne tværfaglige samarbejder. Den studerendes kunstneriske og praktiske hands-on udforskning af form, funktion og materialer udvikles og udfordres i mødet med ny teknologi, i relationen til skiftende kontekster og gennem øget fokus på fremtidens udfordringer og krav, herunder bæredygtig udvikling. 

På Produkt+ arbejdes der kritisk-refleksivt, kunstnerisk og teoretisk med designmetoder i kropslig skala i en rumlig kontekst. Den studerende introduceres for projektopgaver der spænder over konceptuelle/kunstneriske designprojekter til projekter, som forholder sig til fagets aktuelle praksis i samarbejde med eksterne partnere i form af konkurrencer, praktik og virksomhedssamarbejder. Inden for programmets rammer har den studerende mulighed for at udvikle individuelle kompetenceprofiler, der sigter mod fremtidens arbejdsmarked.

Opbygning

Produkt+ er en 3-årig bacheloruddannelse på i alt 6 semestre, og hvert semester består af to blokke. Blok 1 indeholder 6 ugers tværgående undervisning og blok 2 indeholder 12 ugers fagspecifik undervisning. Hver blok afsluttes med en præsentation/eksamen enten individuel eller i grupper.

På 5. semester afleveres det afsluttende bachelorprojekt, mens 6. semester består af obligatorisk praktik. Derefter er den studerende Bachelor i Design. 

Ud over den planlagte undervisning tilbyder KADK croquisundervisning, forelæsninger på tværs af studieretninger og uddannelsesinstitutioner, internationale forelæsninger, konkurrencer og sociale arrangementer. 

Hvert semester har en overordnet tematik og de studerende vil i løbet af semestrene blive introduceret til forskellige lærings- og designmetoder.

Et semester indeholder forskellige undervisningselementer; eksempelvis forelæsninger, holdundervisning, studiegrupper, individuel vejledning, workshops, opgaveskrivning, gennemgange, og studieture. 

Sprog

Dansk

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand