Om programmet

Indhold

Produkt+ er inddelt i to studieretninger, som begge udbyder specialiseret undervisning og vejledning, men de studerende indgår også i samarbejde og undervisning på tværs af studieretningerne og får dermed en unik mulighed for at gøre brug af hinandens viden om metoder, materialer og tilgange. 

Studieretning: Beklædningsdesign og tekstil
Med udgangspunkt i studieretningens klassiske discipliner inden for formgivning, tekstilprint og strik arbejder de studerende praktisk, konceptuelt, teoretisk og eksperimentelt både analogt og digitalt med design af beklædning og tekstiler til beklædning. De studerende får erfaring med hele designprocessen; fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form og materialer – fra mode som kulturelt fænomen til beklædning og beklædningstekstiler som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. 

Studieretning: Møbeldesign, rum og materiale
Med udgangspunkt i studieretningens bredde inden for designdisciplinerne møbeldesign, rum og materialer arbejdes med de klassiske discipliner inden for formgivning, ergonomi, statik, materialer, konstruktion, lys og rumlig forståelse. På denne studieretning undervises i grundlæggende bæredygtige problematikker i relation til ny teknologi, nye materialer og innovative designløsninger i både fysiske og digitale medier. De studerende får erfaring med hele designprocessen; fra overordnede koncepter til konkret udvikling af form, rum og materiale.

Generelt om Produkt+
På Produkt+ er der fokus på at udvikle den enkelte studerendes fagspecifikke færdigheder samt samt på evnen til, som designer, at gå på tværs af disciplinerne og indgå i åbne tværfaglige samarbejder. Den studerendes kunstneriske og praktiske hands-on udforskning af form, funktion og materialer udvikles og udfordres i mødet med ny teknologi, i relationen til skiftende kontekster og gennem øget fokus på fremtidens udfordringer og krav, herunder bæredygtig udvikling. 

På Produkt+ arbejdes der kritisk-refleksivt, kunstnerisk og teoretisk med designmetoder i kropslig skala i en rumlig kontekst. Den studerende introduceres for projektopgaver der spænder over konceptuelle/kunstneriske designprojekter til projekter, som forholder sig til fagets aktuelle praksis i samarbejde med eksterne partnere i form af konkurrencer, praktik og virksomhedssamarbejder. Inden for programmets rammer har den studerende mulighed for at udvikle individuelle kompetenceprofiler, der sigter mod fremtidens arbejdsmarked. 

 

Opbygning

Produkt+ er en 3-årig bacheloruddannelse på i alt 6 semestre, og hvert semester består af to blokke. Blok 1 indeholder 6 ugers tværgående undervisning og blok 2 indeholder 12 ugers fagspecifik undervisning. Hver blok afsluttes med en præsentation/eksamen enten individuel eller i grupper.

Studerende bedømmes enten efter 7 trins skalaen eller bestået / ikke bestået. 

På 5. semester afleveres det afsluttende bachelorprojekt, mens 6. semester består af obligatorisk praktik eller deltagelse i et praktiklignende semester på skolen. Derefter er den studerende Bachelor i Design. 

Ud over den planlagte undervisning tilbyder KADK croquisundervisning, forelæsninger på tværs af studieretninger og uddannelsesinstitutioner, internationale forelæsninger, konkurrencer og sociale arrangementer. 

Hvert semester har en overordnet tematik og de studerende vil i løbet af semestrene blive introduceret til forskellige lærings- og designmetoder.

Et semester indeholder forskellige undervisningselementer; eksempelvis forelæsninger,

holdundervisning, studiegrupper, individuel vejledning, workshops, opgaveskrivning, gennemgange, og studieture. 

Sprog

Dansk