Om 'Spaces of Danish Welfare'

Spaces of Danish Welfare er støttet af Det Frie Forskningsråd. Bevillingen løber fra 1.2.2017 til 31.5.2021. Bevillingshaver er Kirsten Marie Raahauge.

Forskergruppen er blevet udvidet undervejs med forskere fra KADK. Herigennem har vi forstærket forskningsfeltet ved KADK. Desuden har vi kunnet supplere forskningsprojektet med væsentlige nye projekter.

Ved etableringen af forskningsprojektet var vi følgende forskere: antropolog Max Pedersen (kollektivhuse); arkitekt Runa Johannesson (supersygehuse); arkitekt Katrine Lotz (inklusionsskoler); arkitekt Deane Simpson (sikkerhed i det offentlige rum); arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup (distriktspsykiatri) og antropolog Kirsten Marie Raahauge (udkanten).

Siden er følgende forskere blevet del af forskergruppen: arkitekt Louise Dedenroth Høj (demensplejehjem); arkitekt Niels Grønbæk (krematorier); kunsthistoriker Dag Petersson (venteværelser); kunsthistoriker Martin Søberg (Kay Fiskers arkitektur); arkitekt Jesper Pagh (arkitekturens bidrag til velfærdssamfundet) og antropologistuderende Iben Holck (boligområdet Tingbjerg). Desuden er vores koordinator, arkitekt Susanne Eeg en altid væsentlig del af gruppen. Merete Ahnfeldt-Mollerup og Dag Peterson har forladt Spaces of Danish Welfare-projektet, efter at have bidraget væsentligt til det, ligesom Iben Holck, der er blevet kandidat i antropologi. 

Vores advisory board spiller en stor rolle for vores progression; de er førende forskere indenfor flere af forskningsprojektets felter. Advisory boardet består af: 

 • Helena Mattsson, Docent and Professor, KTH School of Architecture, Stockholm 
 • Sten Gromark, Dr. Professor, Chalmers University of Technology, Unit for Building Design, Göteborg
 • Lars Bo Kaspersen, Professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
 • Claus Bech-Danielsen, Professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Clare Melhuish, Dr. Principal Research Fellow & Co-Director UCL Urban Laboratory, London
 • Alison Clarke, Dr. Professor, University of Applied Arts, Vienna
 • Maja Hojer Bruun, PhD, lektor, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet
 • Steffen Jöhncke, PhD, gæsteforsker, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

Desuden indgår vi i flere forskningsnetværk og forskningsprojekter, der arbejder med beslægtede forskningsemner: 

 • Bevica Inclusive Design, KADK (Masashi Kajita, Jonna Majgaard Krarup et al.)
 • APEN, KADK (René Kural et al.)
 • Dignity. Dansk Institut mod Tortur (Tomas Max Martin et al.)
 • Reconfiguring Welfare Landscapes. FKK-støttet forskningsprojekt, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Det biovidenskabelige Fakultet, KU (Ellen Braae et. al.)
 • Nordic Models for Architecture and Welfare Network (Thordis Arrhenius et al.).