One to One - Udvalgte arbejder fra kandidatprogrammet i Kunst og Arkitektur 2012-2015

Dato
12.09.2015 - 25.10.2015
Adresse
Udstillingen, KADK
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K
Pris
Gratis adgang - alle dage kl. 11-18

One to One præsenterer en række studieprojekter udført af studerende ved kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur i perioden 2012-15. De udstillede projekter tager fat på væsentlige problemstillinger i faget og samtiden, og falder inden for de tre opgavetyper der arbejdes med på programmet: Det imaginære sted, Projektforslaget, 1:1/ Det realiserede projekt.

Det imaginære sted arbejder med en problemstilling på en fiktiv lokalitet, et abstrakt sted. Projektforslaget tager udgangspunkt i et specifikt konkret sted og det realiserede projekt er sig selv - det er en del af verden.

Det imaginære projekt og projektforslaget er ikke bare en del af en proces som kan udmunde i et konkret stykke arkitektur, men er selvstændige udsagn som netop i denne form kan synliggøre noget særligt.

Det realiserede projekt er noget i verden og ikke en fast ide, værket er relationelt, dets betydning er ikke konstant og det vil være under vedvarende påvirkning af omgivelserne.

Bevægelsen mellem det abstrakte og det konkrete, mellem ideerne og selve materialet, mellem arkitektur og verden er afgørende for præcisionen i spørgsmål og svar. Bevægelsen danner med tiden en erfaring og en refleksiv praksis - grundlaget for formuleringen af en poetik, det teoretiske grundlag for den kunstneriske udviklingsvirksomhed.

Der er fernisering på udstillingen fredag den 11. september kl. 15 - alle er velkomne.

Om kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur

Kandidatprogrammet i Kunst og Arkitektur er et omdrejningspunkt for kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Kunstakademiets Arkitektskole. Med kunstnerisk udviklingsvirksomhed undersøges og udvikles arkitektfaget på baggrund af en række forskellige problemstillinger som forbinder ideer inden for kunst, litteratur, filosofi mm. i et forsøg på til stadighed at udvikle en arkitektur og en bygningskultur der er en del af samtiden. 

Ved at arbejde både konkret og poetisk styrker de studerende deres arkitektoniske og kunstneriske refleksion i udarbejdelsen af deres projekter. De bliver mødt af tre opgaver bemandet med tre forskellige grupper af lærere, som alle arbejder inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau. Undervejs stifter de studerende bekendtskab med forskellige syn på kunst, og udvikler igennem deres studier et idemæssigt fundament og en modenhed i forhold til at finde deres egen stemme.   

Parallelt med de tre opgaver følger den studerende tre fag: Atlas, Poetik og Værksted, som hver især er med til at udvikle den enkelte studerendes arkitektoniske sprog og idemæssige fundament. Atlas beskæftiger sig med orienteringspunkter og omverdensteorier. Poetik beskæftiger sig med tekstpraksis og tekstlig refleksion hos arkitekter og kunstnere – og hos den studerende selv. Værksted introducerer den studerende for forskellige teknikker og fabrikationsformer – nye og klassiske, fra kunst til industriproduktion – og deres idemæssige konsekvenser bliver undersøgt.

Tak til vores sponsorer

Aalborg Portland A/S, Bencon Kjemi A/S, Beredskabsstyrelsen, Columbus Marine A/S, Dansk Natursten A/S / Zurface, IPS Dansk Presenning
, Jotun,
Mærsk, NeilPryde Sails, Plannja AB, Sanistål A/S, Sika Danmark A/S, Stark, Villy Jensen A/S, Weber.