Optagelse: Bachelor - Design


OBS: Informationerne er kun gældende for 2017. Vi opdaterer optagelsesinformationerne inden næste ansøgningsfrist.

Du er også velkommen til Åbent Hus den 1. februar 2018.

På disse sider finder du information om hvordan du søger ind på de dansksprogede bachelorprogrammer i design på Holmen i København.

Hvis du ønsker at søge ind på det nu engelsksprogede uddannelsesprogram på Bornholm: Craft - Glass and Ceramics skal du se information på vores engelske del af hjemmesiden. Følg dette link til de engelske optagelsessider.

Læs mere om hvordan du søger
Din vej til uddannelsen som designer ved Kunstakademiets Designskole på Holmen i København foregår ad to spor:

  • Et spor hvor du bliver vurderet fagligt. I første fase ser vi på din hjemmeopgave, og på baggrund af denne inviterer vi i anden fase et mindre antal ansøgere til optagelsesprøve og samtale.
  • Et formelt spor hvor du opretter en digital ansøgning på optagelse.dk, uploader dokumenter osv. Studieadministrationen gennemgår din ansøgning og tager stilling til, om du opfylder alle krav og dermed er ansøgningsberettiget.

Du kan kun blive optaget hos os, hvis du går hele vejen i begge spor.

I menuen på denne side finder du information om din vej igennem de to spor i optagelsesforløbet

Har du yderligere spørgsmål?
Har du læst vores optagelsesmateriale og har yderligere spørgsmål til optagelsesforløbet på designuddannelsen, så kontakt vores studenterservice mellem kl. 12 og 16 på alle hverdage. De kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål eller hjælpe dig videre hvis du har brug for yderligere hjælp. 

Kontakt Studenterservice om optagelse på: Ba-optagelse@kadk.dk eller 4170 1900