Optagelse: Kandidat i arkitektur

Hvis du har en bacheloruddannelse i arkitektur, kan du søge om optagelse på ét af vores danske eller engelske kandidatprogrammer, dvs. at du ikke må søge både et dansk og et engelsk kandidatprogram i arkitektur på KADK.

Vores kandidatuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen cand. arch. På engelsk Master of Arts (MA) in Architecture.

Adgangskrav: Bachelor i arkitektur

For at være ansøgningsberettiget, skal du have en bachelor i arkitektur fra en statsanerkendt arkitektskole, dvs. at den skal være anerkendt i henhold til national lovgivning og give ret til arkitektfaglig beskæftigelse samt kvalificering til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden være opmærksom på følgende betingelser:

  • Bacheloruddannelsen skal være bestået inden kandidatuddannelsens studiestart 1.9.
  • Hvis du er indskrevet på en arkitektuddannelse, der kun kan afsluttes med en kandidatgrad, skal du sende dokumentation for studier, der svarer til en bachelorgrad.
  • Hvis du er indskrevet på en arkitektuddannelse med et “major-minor system”, skal du have din bachelor som ”major” i arkitektur. Du er ikke ansøgningsberettiget med en “minor” i arkitektur eller arkitekturstudier.
  • Hvis du har en anden bachelorgrad end i arkitektur, som design, indretningsarkitektur, bygningsdesign, bygningsingeniør o.l., er du ikke ansøgningsberettiget til vores arkitektuddannelse.
  • I Danmark er kun KADK og Arkitektskolen Aarhus statsanerkendte arkitektskoler, hvis bacheloruddannelse i arkitektur giver ret til at søge om optagelse på vores kandidatuddannelse.
  • Hvis din bachelor i arkitektur fra KADK er ældre end 2 år, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen.
  • Hvis du har afsluttet din bachelor i arkitektur på KADK inden for de sidste 2 år, kan du én gang blive direkte optaget på kandidatuddannelsen. Vil du tilmelde dig, skal du henvende dig til Studenterservice inden 1. april før semestrets start. (OBS: datoen kan ændre sig, hold øje med hjemmesiden).

 

Dobbeltuddannelse - har du allerede en kandidatuddannelse?

Information vedrørende dobbeltuddannelse kommer snarest.

Overflytning og Genindskrivning

Kun relevant for studerende på Arkitektskolen Aarhus, på Designskolen i Kolding eller på KADK.

Du søger ind på samme måde som ved almindelig optagelse til kandidatuddannelsen både ved overflytning og genindskrivning med ansøgningsfrist per 1. marts.

Overflytning

Hvis du er i gang med kandidatuddannelse på Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen i Kolding, og ønsker at skifte til KADK, skal du søge om overflytning. Overflytning kræver, at KADK har ledige pladser på den uddannelse og det studietrin, du søger.

Studerende fra Designskolen Kolding, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole kan søge om overflytning til Kunstakademiets Designskole. Kun studerende fra Arkitektskolen Aarhus kan søge om overflytning til Kunstakademiets Arkitektskole.

Er du studerende på 1.studietrin på kandidatuddannelsen og ønsker at bliver overflyttet til 2.studietrin på KADK, skal du have bestået 30 ECTS inden 1.september 2017; men studiestart vil først være til 1. februar 2018.

Er du studerende på 2. studietrin på kandidatuddannelsen og ønsker at blive overflyttet til 3. studietrin på KADK, skal du have bestået, hvad der svarer til 60 ECTS inden indskrivningstidspunktet, det vil sige inden 1.september 2017, og du vil så starte på 3.studietrin i efteråret 2017.

 

Genindskrivning

Hvis du har fuldført 1. år af kandidatuddannelsen (opnået 60 ECTS) på KADK, skal du søge om genindskrivning. Hvis du ikke har bestået 1.studieår (opnået 60 ECTS), skal du søge om almindelig optagelse. Som ved overflytning kræver genindskrivning, at der er ledige pladser på det studietrin, du ønsker genindskrivning på.

Blev du ufrivilligt udmeldt af studiet kan du ikke søge genindskrivning eller optagelse.