Optagelse: Kandidat i design

KADK udbyder fem to-årige kandidatuddannelser i design.

Kandidatuddannelsens betegnelse er på dansk cand.des. På engelsk Master of Arts (MA) in Design. 

 Adgangskrav: Bachelor i design

  • Bachelorgrad i design fra danske eller udenlandske universiteter/designskoler
  • Kunstakademiets Designskoles grunduddannelse, under bekendtgørelse nr. 617 af 2003
  • Designskolen Koldings grunduddannelse, under bekendtgørelse nr. 617 af 2003
  • Bachelorgrad fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus
  • Den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse fra Danmarks Designskole, Bornholm med 37,5 ECTS-point i designteori

Du skal desuden være opmærksom på følgende betingelser:

  • Det er kun muligt at søge ind på ét program. Det er således ikke muligt at søge ind på både et dansk program og et engelsk program. Det er ikke muligt at skifte program, hverken når man har sendt sin ansøgning eller i løbet af uddannelsen.
  • Bacheloruddannelsen skal være bestået inden kandidatuddannelsens studiestart 1.9.
  • Hvis du er indskrevet på en designuddannelse, der kun kan afsluttes med en kandidatgrad, skal du sende dokumentation for studier, der svarer til en bachelorgrad.
  • Hvis du har afsluttet din bachelor i design på KADK inden for de sidste 2 år, kan du én gang blive direkte optaget på kandidatuddannelsen uden at sende en egentlig ansøgning. Du vil modtage en e-mail i begyndelsen af året med information om tilmelding til kandidatuddannelsen. Fristen for tilmelding er 1. marts. Hvis din bachelor i arkitektur fra KADK er ældre end 2 år, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen.
Dobbeltuddannelse - har du allerede en kandidatuddannelse?

Dobbeltuddannelse – har du allerede en kandidatuddannelse?

Har du allerede gennemført én dansk videregående uddannelse på kandidatniveau, kan du ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau.

Det vil sige, at har du gennemført én kandidatuddannelse i Danmark, kan du ikke blive optaget på en kandidatuddannelse på KADK. Reglen gælder også, hvis du stadig er indskrevet på en kandidatuddannelse og først gennemfører den i sommeren 2019.

Dispensationsmulighed:

Du kan søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

- Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte din uddannelse på arbejdsmarkedet.

- Hvis din uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart d. 1. september 2019

- Hvis din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet

Vi kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end de ovenstående.

Ønsker du at søge dispensation for dobbeltuddannelsesreglen, skal du medsende din dispensationsansøgning samt fyldestgørende dokumentation sammen med din ansøgning til kandidatuddannelsen.

 

Overflytning og Genindskrivning

Kun relevant for studerende på Arkitektskolen Aarhus, på Designskolen i Kolding eller på KADK.

Du søger ind på samme måde som ved almindelig optagelse til kandidatuddannelsen både ved overflytning og genindskrivning. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Overflytning

Hvis du er i gang med kandidatuddannelse på Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen i Kolding, og ønsker at skifte til KADK, skal du søge om overflytning.

Overflytning kræver, at KADK har ledige pladser på den uddannelse og det studietrin, du søger. KADK har kun mulighed for at optage få studerende på overflytning, da antallet af pladser på KADKs uddannelser er begrænset. 

Studerende fra Designskolen Kolding, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole kan søge om overflytning til Kunstakademiets Designskole. Kun studerende fra Arkitektskolen Aarhus kan søge om overflytning til Kunstakademiets Arkitektskole.

Genindskrivning

Hvis du har fuldført 1. år af kandidatuddannelsen (opnået 60 ECTS) på KADK, skal du søge om genindskrivning. Hvis du ikke har bestået 1.studieår (opnået 60 ECTS), skal du søge om almindelig optagelse. Som ved overflytning kræver genindskrivning, at der er ledige pladser på den uddannelse og det studietrin, du ønsker genindskrivning på.

Blev du ufrivilligt udmeldt af studiet kan du ikke søge genindskrivning eller optagelse.