Optagelse: Kandidat i konservering

Hvis du har en bacheloruddannelse i konservering, kan du søge om optagelse på vores kandidatprogram.

Vores kandidatuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen cand. scient.cons. På engelsk Master of Science (MSc) in Conservation.

Adgangskrav: Bachelor i konservering

For at være ansøgningsberettiget, skal du have en uddannelse som bachelor eller konserveringstekniker fra Konservatorskolen eller en tilsvarende, af Konservatorskolen godkendt, konserveringsfaglig uddannelse.

Du skal desuden være opmærksom på følgende betingelser:

  • Bacheloruddannelsen skal være bestået inden kandidatuddannelsens studiestart 1.9.
  • Af danske uddannelsesinstitutioner er det kun KADK/Konservatorskolen hvis bacheloruddannelse i konservering giver ret til at søge om optagelse på vores kandidatuddannelse.
  • Hvis du har en anden bachelorgrad end i konservering, som kemi, kunsthistorie, arkæologi o.a., er du ikke ansøgningsberettiget til vores konservatoruddannelse.
  • Hvis du er indskrevet på en konservatoruddannelse, der kun kan afsluttes med en kandidatgrad, skal du sende dokumentation for studier, der svarer til en bachelorgrad.
  • Hvis du er indskrevet på en konservatoruddannelse med et “major-minor system”, skal du have din bachelor som ”major” i konservering. Du er ikke ansøgningsberettiget med en “minor” i konservering.

Har du allerede en kandidatgrad, skal du pga. det begrænsede antal pladser søge om dispensation for at være ansøgningsberettiget.