Optagelsesprocedure

Tidsplan for optag 2020

15. januar
Online Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger

30. januar
Åbent Hus på KADK for eksterne studerende

1. marts
Ansøgningsfrist for alle ansøgere til en kandidatuddannelse på KADK. Ansøgningssystemet lukker for ansøgninger klokken 23.59

1. maj
KADK sender fra medio marts løbende svar om optag. Alle ansøgere modtager svar på ansøgning senest 1. maj

1. august
Sidste frist for upload af dokumentation for bestået bachelorgrad

Overflytning og genindskrivning

Overflytning

Ansøgningsfrist er 1. marts gennem ansøgningssystemet. Husk at anføre i den motiverede ansøgning, at du søger overflytning. Overflytning kræver, at KADK har ledige pladser på den uddannelse og det studietrin, du søger. KADK har kun mulighed for at optage få studerende på overflytning, da antallet af pladser på KADKs uddannelser er begrænset. 

Studerende fra Designskolen Kolding, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole kan søge om overflytning til KADKs Designskole. Kun studerende fra Arkitektskolen Aarhus kan søge om overflytning til KADKs Arkitektskole.

Genindskrivning

Ansøgningsfrist er 1. marts gennem ansøgningssystemet. Du følger samme ansøgningsprocedure som andre ansøgere, men skal særligt huske at uploade karakterudskrifter fra KADK samt din portfolio. Som ved overflytning kræver genindskrivning, at der er ledige pladser på uddannelsen.

NB! Er du tidligere blevet ufrivilligt udmeldt af dit studie skal du søge om dispensation til at søge om genindskrivning. Det gør du sammen med din ansøgning om genindskrivning med frist 1. marts. Dispensationsansøgningen skal indgå i dit motivationsbrev. Relevant dokumentation fra fx læge skal også inkluderes i ansøgningen. Vi opfordrer til at søge så tidligt som muligt efter ansøgningssystemet åbner 15. januar.

Dobbeltuddannelse

Folketinget er i øjeblikket ved at behandle et lovforslag med forventet ikrafttræden 1. marts, der efter al sandsynlighed vil betyde ændringer i nedenstående regler. Indtil videre er nedenstående dog gældende. KADK kan ikke vejlede i eventuelle kommende lovændringer.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført én dansk videregående uddannelse på kandidatniveau, kan du i henhold til Kandidatadgangsbekendtgørelsen ikke blive optaget på endnu en kandidatuddannelse i Danmark.

Reglen gælder også, hvis du består din kandidatuddannelse i 2020.

Dispensationsmulighed

Det er muligt at søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte din uddannelse på arbejdsmarkedet.
  • Hvis din kandidatgrad er mere end 6 år gammel gældende fra 1. september 2020.
  • Hvis indholdet af din uddannelse er ændret væsentligt eller den ikke længere udbydes

    KADK kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end de ovenstående. Dispensation for dobbeltuddannelsesreglen søges samtidig med ansøgning om optag i KADKs online ansøgningssystem.

Søg med bachelorgrad fra KADK

KADK studerende: Sådan tilmelder du dig din kandidat

Søg med bachelorgrad fra anden institution

Ekstern studerende: Sådan ansøger du til kandidat