Personlige forhold

Specialpædagogisk støtte
Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre dit studie.

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed, psykiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, rygproblemer.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilger støtten, og du kan tidligst søge SPS når du har modtaget bekræftelse på, at du er optaget på KADK. Ansøgning om støtte foregår gennem KADKs SPS-vejleder.
Når du søger om SPS, skal du dokumentere funktionsnedsættelsen. Ønsker du støtte hurtigst muligt efter studiestart, kan du fremskynde ansøgnings-proceduren, hvis du allerede har den nødvendige dokumentation klar på ansøgningstidspunktet. Det kan derfor være en fordel at tale med SPS-vejlederen om, hvilken dokumentation der er nødvendig, allerede i løbet af optagelsesforløbet.

På Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside kan du finde udførlig information om støtteordningen, herunder om betingelserne for at få støtte.

Tillæg ved funktionsnedsættelse
Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et tillæg til din SU, når du tager en videregående uddannelse. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU.

Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studiejob.