Ph.d.-skolen

Ph.d.-uddannelsen er organiseret af KADK’s ph.d.-skole. Ph.d.-skolen ledes af en ph.d.-skoleleder (udpeget af rektor), der har ansvaret for uddannelsen og bistås heri af et ph.d.-udvalg (nedsat af rektor), hvori videnskabeligt personale (lektorer/professorer/seniorforskere) og ph.d.-studerende er ligeligt repræsenterede.

Forskning tæt på materialerne

Ph.d.-skolen har til opgave at skabe rammer for en forskeruddannelse præget af kvalitet og høj international standard samt at sikre at KADK’s ph.d.-uddannelse er under forsat udvikling i samarbejde med den nationale og den internationale forskningsverden samt det private erhvervsliv og det offentlige.

Uddannelsen sker primært gennem aktivt forskningsarbejde under vejledning, bakket op af tematiske kursusforløb.

Organisering af KADK ph.d.-skole

Forskeruddannelsesprogrammer

Ph.d.-skolen udbyder ph.d.-uddannelse inden for følgende tre forskeruddannelsesprogrammer:

  • Arkitektur
  • Design 
  • Konservering