Ph.d.-skolen

Forskeruddannelsen ved KADK finder sted i ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen ledes af ph.d.-skolelederen som er udpeget af rektor, og sammen med ph.d.-udvalget har denne ansvaret for ph.d.-uddannelsen som sådan.

Ph.d.-skolen har til opgave at skabe rammer for en forskeruddannelse præget af kvalitet og høj international standard samt at sikre at KADK’s ph.d.-uddannelse er under forsat udvikling i samarbejde med den nationale og internationale forskningsverden samt det private erhvervsliv og det offentlige. 

 

Forskning tæt på materialerne

Ph.d.-skolens formål, struktur og organisation
Uddannelsen sker efter bestemmelserne i ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013, som trådte i kraft den 1. september 2013. Ph.d.-skolens interne retningslinjer udbygger bekendtgørelsens bestemmelser.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Dette betyder, at den ph.d.-studerende gennem sin uddannelse når frem til den internationale forskningsfront og gennem projektforløbet opnår nye forskningsresultater, der er publicerbare i internationale fagtidsskrifter af højeste standard.

Der er etableret én central ph.d.-skole på KADK, som ledes af ph.d.-skolelederen, der assisteres af et ph.d.-udvalg. Ph.d.-udvalget består af en lektor/professor og en ph.d.-studerende fra hvert institut på KADK.

Ph.d.-skolen, -lederen og –udvalget understøttes af ph.d.-sekretariatet, som står for den daglige drift og udvikling. Sekretariatet understøtter desuden arbejdet med den eksterne finansiering af ph.d.-skolens aktiviteter, opdyrker og vedligeholder strategiske netværk og kontaktflader samt arbejder bredt med intern og ekstern kommunikation af ph.d.-skolens aktiviteter. 

Ph.d.-studerende og vejledere
Alle ph.d.-studerende indskrevet ved KADK, bliver tilknyttet et institut. Normalt tilknyttes den ph.d.-studerende hovedvejleders institut.

Ph.d.-studiet er et tre-årigt fuldtidsstudium og involverer​
- 240 timers vejledning
- Kurser på ph.d.-niveau (30 ECTS)
- Udarbejdelse af en ph.d.-plan og halvårlige evalueringer
- Et miljøskift - gerne til udlandet
- Løbende formidling af projektet - evt. og ofte som undervisning
- Midtvejsevaluering

Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen. Afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes eller forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet.

Hvis alt går som det skal, kan ph.d.-graden tildeles.

Fagområder

KADK’s ph.d.-skole udbyder ph.d.-uddannelse inden for følgende tre forskningsfelter:

  • Arkitektur
  • Design
  • Konservering

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand