Praktik

Er du klar til at invitere nye kompetencer indenfor? KADK’s studerende tager i praktik som en del af deres uddannelse. Et praktikophold kan være med til at udvikle nye ideer og kompetencer til gavn for både virksomheden og for vores studerende.

Praktik
KADK’s studerende tager i praktik som en del af deres uddannelse. Praktik er meritgivende del af uddannelserne på KADK og har ligesom andre dele af uddannelsen tilknyttet læringsmål. En praktikant fra KADK kan give virksomheder ny viden og inspiration og give de studerende mulighed for at opnå praktisk erfaring og afprøve de kompetencer de har opnået gennem deres uddannelse.

De studerende på bachelor i arkitektur og i design skal i praktik på deres 6. semester som altid ligger i foråret. Hvis du har arbejdsopgaver i efteråret, kan du slå et job op til en færdiguddannet bachelor der holder pause inden sin kandidatuddannelse eller et studiejob til en studerende. 

Hvilke virksomheder kan fungere som praktiksteder
Vores studerende kan både komme i praktik på traditionelle arbejdspladser i design- og arkitektbranchen men også hos andre virksomheder og offentlige instanser der kan se muligheder i at benytte arkitekt- og designfaglige kompetencer.

Krav til praktikstedet
Vil man som virksomhed have en studerende fra KADK i praktik, kræves det at den studerende har mulighed for at løse opgaver med relevans for sin uddannelse. Derudover skal praktikstedet stille en fagrelevant vejleder til rådighed, som har ansvar for relevant faglig sparring med praktikanten. 

Inden praktikken indgår KADK, virksomheden og den studerende en kontrakt som beskriver de aftalte arbejdsopgaver. 

Løn og SU
Praktik er ulønnet men SU-berettiget. Praktikstedet har dog mulighed for at give den studerende en erkendtlighed på op til 3000 kr. pr. måned. Derudover kan den studerende modtage tilskud til afholdte udgifter eller en fast månedlig ydelse til dokumenterede udgifter under praktikopholdet til f. eks transport, husleje og telefon. 

Praktik på bachelor i arkitektur
De studerende på bachelor i arkitektur skal i praktik på deres 6. semester. Praktikperioden er på fire måneder og skal ligge fra primo februar til 31. maj. I juni måned deltager de studerende i et undervisningsforløb og går til eksamen på KADK. 

Praktik på bachelor i design
På bachelor i design skal de studerende i praktik på deres 6. semester. Praktikopholdet skal have en varighed på mellem fire og fem måneder og skal begynde primo februar og afsluttes senest den 30. juni. Den første uge af praktikopholdet skal de studerende deltage i et undervisningsforløb på KADK. De studerende skal aflevere en praktikrapport den 15. juni og i den sidste uge af juni skal de til en mundtlig eksamen på KADK.