Kandidatprogram

Arkitektur, Rum & Tid

Kort om Arkitektur, Rum & Tid

‘Arkitektur, rum og tid’ har fokus på udvikling af arkitektur som konkrete bygningskunstneriske projekter der bliver til gennem en kunstnerisk og arkitektfaglig håndtering af kontekst, programudvikling og forslagsstillelse. 

Studiet tager udgangspunkt i en aktuel forståelse af urbanitet som ramme for udformning af arkitektoniske forslag, og i et syn på arkitektur som en måde at organisere møder mellem tid og rum i konkrete begivenheder - ikke som statiske udsagn, men snarere som åbne værker. 

Gennem studiet udvikler den studerende viden, kompetencer og færdigheder i at bemestre bygningskunstens komplekse virkeformer og til at indgå i en kvalificeret dialog om arkitektoniske standpunkter i forhold til byens udvikling.

Afgangsprojekter fra Arkitekur, Rum og Tid

Genveje