Program

Arkitektur, Rum og Tid

Kort om Arkitektur, Rum og Tid

Studiet tager udgangspunkt i den nutidige urbanitet som ramme for udformning af arktektoniske forslag. Programmets formål er udviklingen af en arkitektonik, der er baseret på en kunstnerisk håndtering af programudvikling og forslagsstillelese, udtrykt gennem konkrete bygningskunstneriske projekter.

Studiet er rettet mod en åben værkforståelse, der har fokus på topologi og morfologi, program og handlingsrum, urbanitet og kartografi. Gennem studiet udvikles den studerendes kompetencer for at bemestre bygningskunstens komplekse virkeformer og profilere og skærpe en dialog om arkitektoniske standpunkter.

Afgangsprojekter fra Arkitekur, Rum og Tid

Genveje