Program

Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

Kort om Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

Arkitektur skaber rammen om livsformer; og livsformerne sætter deres spor i arkitekturen. Der er en gensidig men kompleks relation mellem disse, som den nystartede studerende ofte ubevidst er ansporet af; denne fænomenologiske erfaring skal i mødet med arkitektstudiet kvalifceres og kultiveres begrebsligt og gøres operationel i en fremadrettet produktion.

For at kunne fabrikere bæredygtig arkitektur der fremmer de bedste livsbetingelser, må man løbende studere, dissekere, rekonstruere og optimere dens mange bestanddele og udtryksformer – dens anatomi.

Blog

Follow our blog

Stay updated on our newest student projects, fieldtrips, exhibitions, workshops and collaborations

Blog for Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

Genveje