Bachelorprogram

Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

Det vedligeholdelsesfri hus i Nyborg v. LETH&GORI
4. semester HUSET I BYEN – BYEN I HUSET. Etageboligbyggeri i Nordhavnen: 5 dages workshop om trapperummet v. LETH&GORI arkitekter. DB Retvinklet projektionstegning v. Nina Othel-Jacobsen
1. semester gennemgang på tegnesalen i Tallinn under feltarbejdet. Foto: Kirke Päss.
4. semester Værkanalyse af boligbyggerier. Modeludsnit af facader 1:20
1. semester - gennemgang af håndtegninger på Rudolph Tegner Museum
5.semester: Handelshus i Rabat i Marokko v. Isa Gry Lilly Draiby

Kort om Arkitekturens Anatomi og Fabrikation

Arkitektur skaber rammen om livsformer; og livsformerne sætter deres spor i arkitekturen. Der er en gensidig men kompleks relation mellem disse, som den nystartede studerende ofte ubevidst er ansporet af; denne fænomenologiske erfaring skal i mødet med arkitektstudiet kvalifceres og kultiveres begrebsligt og gøres operationel i en fremadrettet produktion.

For at kunne fabrikere bæredygtig arkitektur der fremmer de bedste livsbetingelser, må man løbende studere, dissekere, rekonstruere og optimere dens mange bestanddele og udtryksformer – dens anatomi.

Blog for Arkitekturens Anatomi og Fabrikation