Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Bachelorprogrammet i beklædningsdesign fokuserer på fagområdets mange facetter og mekanismer for at give den studerende et klart fagligt, kunstnerisk og teoretisk fundament. Der lægges vægt på et grundigt kendskab til de processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til beklædning faget – både den danske mode-DNA og mode internationalt.

Med kroppen som omdrejningspunkt styrkes samspillet mellem fagets redskaber, praksis og teori fra det basale og konkrete, til det abstrakte og komplekse gennem tematiserede forløb.

Beklædningsdesign udgøres af fem dimensioner:
- æstetik
- kultur og historie
- proces
- form og materiale
- visualisering

Det æstetiske ligger som et grundelement i selve beklædningsmediets udtryksform. Indsigt i fagets kultur og historie har til hensigt at give overblik, styrke analyse og undersøgelse / research.

Proces omfatter både det intuitive, kunstneriske og analytiske i designprocessen, komposition og idégenerering, over strategisk design og konceptopbygning til produktionsmetoder og etisk stillingtagen.

Form, materiale og visualisering er beklædningsdesigns omdrejningspunkt og egentlige udtryksform. 

Vi sigter efter at uddanne designere, der arbejder med beklædning og mode på en original, vedkommende og ansvarlig måde. Vi arbejder med at kombinere det konkrete og det teoretiske, det eksperimenterende og det praktiske indenfor de historiske og kulturelle rammer af faget.

Opbygning

Studiet er opbygget i tematiserede forløb med stigende kompleksitet. Stillede projektopgaver, kurser og øvelser sikrer et solidt almenfagligt grundlag, der gradvist afløses af mere komplekse problemstillinger rettet mod en faglig specialisering og professionalisering.

Semestre i overskriftsform:

1. Krop og form
Fagets basale analoge og digitale redskaber, metoder og teori. På 1. semester arbejdes med form, proportion og skala i forhold til formgivning på kroppen. Introduktion til stil- og modehistorie.

2. Krop, form og materiale
På 2. semester inddrages komposition i farver og materialer i forhold til form på krop. Eksperimenterende materiale- og farvelære. Introduktion til teori om perception og sansning.

3. Krop, form og kultur
På 3. semester arbejdes med beklædning som kulturelt fænomen og mode i forhold til krop, køn og kontekst.

4. Krop, mode og industri
På 4. semester introduceres til mode som industri, identitet og forbrugeradfærd. I dette semester arbejdes med kommunikation af beklædning/mode i forhold til produktion.

5. Krop, mode og etik
På 5. semester introduceres til designetik og bæredygtighed. Der arbejdes med designstrategier i forhold til bæredygtig mode og CSR.

6. Krop, mode, iscenesættelse
På 6. semester introduceres til mode><kunst, den iscenesatte krop og rumlig kontekst herunder styling og mediering. Bachelor projekt

Kurser

Bachelorprogrammet bygger på følgende elementer: kurser, øvelser, workshops, skitseopgaver, forelæsninger.

Det er hensigten så vidt muligt at integrere fagets praksis, metoder og teori i tematiserede forløb, hvor introducerede redskaber og teori sættes i spil i forhold til kunstnerisk udvikling og refleksiv praksis.

Afleveringsformen vil veksle mellem krav til konkrete designforslag og forslag af mere eksperimentel karakter.

Sprog

Dansk

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand