Forskning og samarbejde

Kandidatprogrammet bygger på et tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Udover en direkte tilknytning til forskningsmiljøet omkring CINARK er der tætte relationer til andre vidensmiljøer både ved og udenfor KADK.

Stærke samarbejder med danske og udenlandske tegnestuer, samt byggeriets øvrige parter (producenter, rådgivere og entreprenører) indgår også som en væsentlig del af netværket omkring programmet. Derved forankres studiemiljøet i arkitektprofessionens konkrete virkelighed gennem en konstant dialog med omverdenen.

Rake visningsrom i Trondheim, bygget af genbrugsmaterialer som en studenterworkshop i 2011. Foto: Trygve Ohren