Program

Helhed og Del

Kort om Helhed og Del

Bachelorprogrammets felt er bygningskunst og design. Skala­mæssigt arbejder vi med bygningen som det centrale og med bygningens arkitektoniske gennemarbejdning, detaljering og projektering – i overflader, materialer og konstruktioner, som et særligt ansvarsområde.

Bachelorprogrammet sigter mod at udvikle krydsfeltet mellem arkitektur og design, og introdu­cerer gennem øvelsesforløbet fagområderne møbeldesign, rumdesign, bygningstekstil, belysningsdesign og grafisk design.

Programmet uddanner til arkitekters byggende praksis i forløb, der spænder fra et eksperimenterende arbejde med det kompositoriske og stoflige til projektarbejde orienteret direkte mod faget praksis. Herved indrammes såvel arbejdet med det kunstnerisk abstrakte som det konkret forslagsstillende.

Genveje