Forskning og samarbejde

'Helhed og Del' samarbejder med eksterne praktiserende arkitekter og tegnestuer om kritikker, evaluering af uddannelsen, forelæsninger, rådgivning og praktik. Programmet indgår i faglige netværk med byggeriets producenter og entreprenører og samarbejder med værksteder, hvor et digitalt produktionsapparat kan stilles til rådighed for studerende i workshops. Herudover samarbejder man med instituttets øvrige bachelor- og kandidatprogrammer, særligt 'Spatial Design' og 'Møbel & Objekt'. 

'Helhed og Dels' forskere indgår i instituttets forskningsmiljø og forsker i arkitektonisk repræsentation, tegning og IT, samt lys og belysningsdesign, arkitekturens historie og bæredygtig udvikling. Forskerne samarbejder på tværs af KADK og med internationale forskningsmiljøer, Statens Værksteder for Kunst samt produktionsvirksomheder. Instituttets forskning integreres i undervisningens øvelser med forelæsninger og seminarer, relateret til det konkrete øvelsesforløb.