Forskning og samarbejde

Bachelorprogrammets forskere indgår i Institut for Bygningskunst og Designs forskningsmiljø.

Helhed og dels forskningsbaserede undervisning varetages gennem arkitektuddannelsens fælles undervisningsforløb i et 6 ugers modul hvert semester. Hertil knytter sig forelæsningsrækker gennem studieåret. Helhed og del bygger ovenpå denne undervisning med forskningsbaserede mandagsforelæsninger, tilknyttede studiekredse og workshops.

Helhed og Del søger samarbejde og tværfaglighed i sin undervisning og har fast tilknyttede undervisere, som er henholdsvis civilingeniør, mag.art, billedkunstner og fotograf.