Forskning og samarbejde

Programmets undervisning baserer sig først og fremmest på ambitiøse, engagerede undervisere, som på hver deres måde praktiserer arkitektur eller beslægtede fag, og ser det som en stor kvalitet, at forskelligeartede tilgange til faget er repræsenteret i undervisningsfællesskabet.

Derudover opbygges en fælles forskningsplatform, som er i konstant vekselvirkning med undervisningen, således at de to beriger og udfordrer hinanden.

Programmets undervisere har en stærk forbindelse til praksis, mange internationale kontakter og der vil i det hele taget blive lagt vægt på at inddrage udefrakommende viden og inspiration.