Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Arkitektur er et fag med en dyb strukturel indflydelse på, hvordan vores samfund fungerer, kommer til at se ud i fremtiden, og på hvordan vi omgås hinanden. Arkitektur er en magtfuld størrelse som brugt rigtigt kan skabe smukke, betydningsfulde og gode eksistensvilkår for mennesker.

Det er vigtigt, at fremtidens arkitekter træder i karakter og forholder sig til deres fags betydning for samfundet. At det bliver deres viden om og evne til at skabe god arkitektur, deres hensynsfuldhed, grundighed og forståelse for mennesker, og ikke flygtige politiske hensyn, der bliver afgørende for hvordan vores byer og land kommer til at fungere. Arkitekturen og dens rolle i samfundet udvikler sig konstant, men insisterer man på arkitektens grundlæggende evne til at sætte sig i sit medmenneskes sted, vil arkitekturen altid have en etisk dimension og være både nødvendig og relevant.

Disse tanker danner baggrund for bachelorprogrammet ‘Finder Sted’. Vi lægger vægt på en stærk beherskelse af fagets redskaber og metoder i kombination med analytisk tænkning og kunstnerisk produktion. Programmet uddanner arkitekter, som med en helhedsorienteret tilgang og tilsvarende kritisk bevidsthed har kompetencer til at skabe rammer for eksisterende og nye livsformer, menneskets livsudfoldelser og fællesskabsdannelser.

Programmet relaterer sig til arkitekturens uadskillelige og komplekse forhold til sted, både det fysiske, sociale, kulturelle, historiske og politiske. Samtidig anerkendes arkitekturens grundlæggende spændingsfelt mellem konkrete fysiske manifestationer og det betydningsfulde tomrum, som opstår imellem dem og som udfyldes med beboelse, bevægelser; med det liv som finder sted.

Et sted er aldrig givet på forhånd. Arkitekten finder stedet i det komplekse samspil mellem et sted og de livsformer og menneskelige relationer, som udspiller sig der. Stedet defineres af det nyes transformation af det gamle og af det, som har foregået, og kommer til at foregå. Stedet er en kulturel konstruktion snarere end en naturgiven betingelse. Arkitektur skaber også steder.

Opbygning

Kurser
Undervisningen består hovedsageligt af projektundervisning, som strækker sig over hele semestret. På første år arbejdes der med den grundlæggende forståelse af arkitekturen som et sprog, på andet år er boligen det centrale omdrejningspunkt, mens tredje år arbejder bredere med kulturbegrebet under overskriften 'samling'.

Projektundervisningen suppleres med saloner, hvor forskellige aktuelle og historiske emner diskuteres i mindre grupper. På første år er frihåndstegning obligatorisk.

I samarbejde med Instituttets kandidatprogrammer arrangeres der hvert år en forelæsningsrække med udgangspunkt i instituttets fælles tema for året.

Sprog

Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, men engelsksprogede tekster, foreslæninger, gæstelærere, osv. vil forekomme.

 

Kontakt optagelsesteamet

Kontakt optagelsesteamet

Vil du søge ind på bacheloruddannelsen i arkitektur?

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand