Om programmet

Programmet er en del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Ved Game and Production Design underviser vi i metoder, redskaber og teorier der danner grunden for et arbejde som enten production designer eller game designer.

Vi arbejder med udvikling af visuelle verdener, karakterdesign, koncept art, fysisk og digital modelling, animation, compositing, motion graphics, spilmekanik, dramaturgi, visuel fortælling, computerspil og filmteori.

Game design
Som game design-studerende vil du udvikle computerspil under hele din uddannelse. Studerende lærer om spildesign i teori og praksis, om 2d og 3d grafik, om concepting, om produktionsmetoder, og om programmering af computerspil. Du vil lære dels om eksisterende spilgenrer, og dels om eksperimentel spiludvikling. Vi søger at opretholde et livligt miljø, og vi holder eksempelvis et fælles game jam hvert semester, hvor vi udvikler spil i løbet af 3 døgn. Når du er færdig med uddannelsen vil du dels være trænet i grafik, idéudvikling og spiludvikling, dels vil du have et portfolio af spil som du selv har arbejdet på.

Production design
Som production design-studerende kommer du til at arbejde med visuelle fortællinger og rumlige scenografier til filmproduktioner. Undervejs i uddannelsen skal du arbejde med udvikling af production design koncepter i mood boards og illustrationer samt fysiske og digitale modeller. Du kommer også til at arbejde i 1:1 scenografier og i filmproduktioner. Evnen til at indgå i kreative samarbejder er en væsentlig del af production designerens arbejde. Vi arbejder derfor tæt sammen med Den Danske Filmskole og du kommer til at deltage i filmproduktioner med elever fra filmskolens forskellige uddannelser som live-action film, animation og dokumentarfilm.

Opbygning

Studieprogrammet er bygget op omkring arbejdet med design til computerspil og production design til film, animation og tv.

Undervisningen vil særligt på programmets 1. semester være præget af fælles undervisning mellem production og game design.

På programmets resterende semestre skal man som studerende specialisere sig inden for enten computerspil eller production design til film, tv og animation.

1. semester
1. semester introducerer til grundlæggende production design metode og principper for spildesign. Der er arbejdets primært konceptuelt med visuel fortælling i audio/visuelle parametre, storyboards, samt koncept art og model. Der produceret et færdigt production design koncept eller et spilkoncept.

2. semester
Production Design: Der undervises i fremstilling af digital modeling, samt teknisk tegning og fremstilling af analog skitsemodel. På baggrund af en dramatisk tekst og fremstilling af scenografisk model skabes afslutningsvist et filmisk production design koncept. Forløbet har desuden en teoretisk del om design begrebet historie. 

Game Design: 2. semesters første del koncentrerer sig om design i digitale 2D og 3D programmer. Semesterets anden del er en introduktion til spildesign og spiludvikling i udviklingsværktøjet Unity3D. Semesteret afsluttes med udviklingen af et computerspilprojekt.

3. semester
Production Design: Dette semester har fokus på 1:1 studiebyg og fremstilling af koncept art. Vi arbejder sammen med Den Danske Filmskole og bygger, dresser og lyssætter en dekoration i filmstudiet. Der er fokus på materialelære, patinering, rekvisithåndtering og filmisk studie produktion. Semestret indeholder desuden et kursus i digital fremstilling af koncept art.

Game Design: 3. semester indeholder et intensivt kursus i digital concepting (skitser og concept art). Dernæst følger et “modding”-forløb, hvor studerende laver færdige spilprojekter i en række forskellige spilgenrer. Her arbejdes videre med grafik, Unity3D, og projektstyringsmetoder.

4. semester
Production Design: 4. semester indeholder både en praktisk og en teoretisk del. Den teoretiske del introducere til grundlæggende film og medie teoretiske begreber særligt knyttet til visuel dramaturgi og genrelærer. Den praktiske del knytter sig til arbejde med production design til en mindre live action film eller animationsproduktion i samarbejde med Den Danske Filmskole.

Game Design: 4. semester består af et kursus i bruger-orienteret spiludvikling, dvs. udvikling af spil til bestemte målgrupper og bestemte sammenhænge, såsom spil utraditionelle målgrupper, spil til børn, eller spil til undervisning. Semestret indeholder desuden et kursus i generel teori om computerspil.

5. semester
Production Design: Ved 5. semester arbejdes der med storyboarding, animation, titelsekvens, og bevægelig grafik til skærm og rum. Der arbejdes med compositing, motion graphics og visuelle effekter. Forløbet er knyttet til en teoridel om design og samfund, og afsluttes med en mindre produktion eller animatic.

Game Design: På 5. semester er fokus på eksperimentelt spildesign, hvor studerende i løbet af semesteret skal udvikle 6 forskellige nytænkende spilprototyper, og derefter vælge udvikle een af prototyperne yderligere.

6. semester
Production design: 6. semester indeholder et projekt i udvikling af visuel fortælling, hvor du får mulighed for at udvikle din egen filmiske fortælling. Det efterfølgende bachelorprojekt kvalificerer til enten at fortsætte på kandidatprogrammet for Production Design eller kandidatprogrammet for Game Art, Design and Development.

Game Design: 6. semester starter med et kursus i udvikling af spil og apps til mobile enheder og touch devices. Derefter udvikler studerende deres bachelorprojekt, typisk et computerspil der bliver gjort færdigt til offentlig fremvisning eller publikation.

Kurser

Programmet indeholder undervisning og kurser i blandt andet fremstilling af koncept art og storyboard, film, animation og spilproduktion, samt digitale værktøjer til grafisk design, compositing, motion graphics og modellering. Kurser i tv og studieproduktion, samt arbejde med design af titelsekvens og visuelle effekter.

Dertil indeholder programmet kurser i production design metode, iterativ udvikling og test. Programmet indeholder desuden mere teoretisk orienterede kurser i dramaturgi og spilteori samt underholdningens historie og visuel fortælling.

Hvis du følger production design forløbet kommer dele af undervisningen til at foregå på Den Danske Filmskole.

Sprog

Der undervises efter behov på dansk og engelsk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand