Kandidatprogram

Industriel Design

Kort om Industriel Design

Designskolens kandidatprogram i Industriel Design fokuserer særligt på forholdet mellem problemløsning og formgivning med reference til skandinaviske traditioner inden for design, læring og tværfaglig problemløsning.

Studiet er tematisk opbygget med vægt lagt på løsningers anvendelsesmæssige sammenhænge. Designprojekter anskues således overordnet ud fra deres teknologiske, brugsmæssige, æstetiske og kulturelle vilkår.

Kandidatstudiet er i høj grad orienteret mod virksomheds- og forskningssamarbejde - det gælder også kandidatprojektet. Studiet søger således at styrke de studerendes horisont, modenhed og perspektiv ved at lade dem stifte bekendtskab med forskellige virksomhedskulturer og organisationer.

Fremadrettet kan jobmuligheder aktualiseres i et spænd fra koncernniveau og designdrevne virksomheder til iværksætteri og selvstændig designvirksomhed.

Afgangsprojekter

Genveje