Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Bachelorprogrammet i Industriel Design og Keramisk Form tager udgangspunkt i den industrielle designers kommercielle virkelighed og de værktøjer og arbejdsprocesser, der kendetegner faget.

Undervisningen er baseret på praktisk projektarbejde med fokus på produktudvikling. De enkelte projektforløb rummer en lang række forskellige deløvelser, hvis mål er at styrke den kreative arbejdsproces, formsansen og den tekniske kvalitet i designarbejdet.

Studiet byder på indføring i en række eksemplariske arbejdsprocesser, primært hentet fra den industrielle designers erhvervspraksis - men suppleret med mere kunstnerisk prægede øvelser, der udvider den studerendes udfoldelsesrum og danner basis for radikal innovation.

Det keramiske fagområde arbejder med en eksperimenterende og værkstedsbaseret tilgang, hvor materialer og teknik danner udgangspunkt for designprocessen.

En del af uddannelsen handler om forholdet mellem eksperimentel praksis og teoretisk refleksion som grundlag for at udøve designpraksis. Programmet forsøger såvidt muligt at integrere den teoretiske viden med faglig praksis, så den verbale og den tavse viden støtter og supplerer hinanden i udviklingsprocessen.

Programmet gennemføres i et aktivt studiemiljø og i værksteder med fokus på projektmetode, materialeforståelse, rumlig skitsering og afbildning i form af fysiske skuemodeller, 3D modellering, rapid prototyping, grafisk præsentation og mundtlig fremlæggelse.

Programmet har desuden særligt fokus på udforskningen af det dynamiske forhold mellem klassiske teknikker og digital teknologi og muligheden for skabelsen af nye formudtryk gennem nye materialer og teknologier.

Opbygning

Programmet er baseret på en progression, hvor fagområdernes viden, metoder og færdighedskomponenter gradvist udvikles med stadig større krav til kompleksitet, selvstændighed og originalitet i udførelsen af designprojektet. I forbindelse med denne progression sker en gradvis introduktion af forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.

Sideløbende introduceres der gradvis til de keramisk industrielle tilgange med fokus på deres særlige professionelle traditioner og færdigheder.

1. studieår
1. år består af en basal indføring i fagområderne. Der vil primært være stillede opgaver suppleret med kurser i rumlig skitsering og digital forståelse. Samtidig danner designhistorie og teori grundlag for at forstå betingelserne for fagområderne og hvordan de praktiseres. Undervejs udvikler programmet en basal forståelse for form, materiale og eksperiment med fokus på det dynamiske samspil mellem traditionelle teknikker og digital teknologi. Gennem en række eksemplariske projektforløb udvikles en grundlæggende forståelse for designprocessens faser.

2. studieår
På 2. studieår bygges der videre på en grundforståelse af fagspecialerne med flere lag af viden, som indgår i projekter. Det prioriteres at få integreret teori, metode og teknologi i projekterne på et mere nuanceret og komplekst niveau. Viden om produktionsprocesser og brugsværdi udvikles, og der vil her være flere parallelle faglige og tværfaglige samarbejder. Inden for det keramiske speciale bygges videre på en grundforståelse for fagets materialer og metoder i relation til produktudvikling.

3. studieår
På 3. år forventes det, at den studerende kan vise forståelse for planlægning og produktudvikling i forbindelse med formgivning og industriel design. Teoretisk opnås en udvidet forståelse for relationen mellem objekt og rum med fokus på fænomenologi, perception og koncept. Her samarbejdes desuden med virksomheder og øvrige programområder samt med forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Endelig afsluttes med et selvformuleret bachelorprojekt, hvor egen viden og kunnen anvendes og vises i en præsentation.

Kurser

Studiets mange projektopgaver byder på integrerede kuser i håndtegning, skitsemodel, skuemodel, funktionsmodel, 3D-modellering i Rhino, rendering og animation i Keyshot, grafisk arbejde og formidling i InDesign og Photoshop. Desuden vil der være separate værkstedskurser i f.eks. træ, metal, og plastisk støbning og mulighed for 3D print, laserskæring og CNC-fræsning.

Inden for det keramiske fagområde vil der være færdighedskurser i f.eks. form og materialeforståelse, almene keramiske teknikker og anvendt digital teknologi.

Sprog

Der undervises på dansk med mulighed for vejledning på engelsk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand