Forskning og samarbejde

Miljøet bag programmet i Industriel Design indgår i et antal relevante forskningsbaserede og erhvervsinddragende samarbejder. Blandt andet trækker programmet på instituttets forskning i designæstetik, eksperimentel formgivning, co-design og brugerinddragelse, designdidaktik og designmetoder.

De studerende forventes gennem deres studieprojekter at være aktive medspillere i miljøets forsknings- og udviklingsvirksomhed. Miljøet søger endvidere at udvikle viden om design af teknologitungt udstyrs identitet og fremadrettede funktion, interaktion og placering – herunder f.eks. robotteknologi, medicinsk apparatur mv. Temaet kan forstås bredt i samarbejde med relevante parter.

Ressourcer
Der undervises hovedsageligt i et aktivt studiemiljø og på værksteder med projektmetode, rumlig skitsering og afbildning i form af fysiske skuemodeller, grafisk præsentation og mundtlig fremlæggelse.

Indenfor modelarbejde er der løbende mulighed for at arbejde i fysisk skalamodel, 3D-tegning, digital modellering, herunder programmer som Solid Works og Rhino.

Der vil være adgang til værksteder i træ, metal, plastisk støbning og mulighed for 3D-print, laserskæring og CNC-fræsning.