Kandidatprogram

Keramisk Design

Keramisk Design er en specialisering i brugen af de keramiske materialer keramik, beton, gips og glas i forskellige professionelle sammenhænge.

Kort om Keramisk Design

Kandidatprogrammet i Keramisk Design er en specialisering i brugen af de keramiske materialer keramik, beton, gips og glas i forskellige professionelle sammenhænge.

Det overordnede formål med programmet er, at den studerende forbereder sig til en fremtidig karriere som Keramisk Designer gennem en selvstændig specialisering mod henholdsvis forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og designpraksis – eller en kombination heraf.

Det er programmets formål at give den studerende en udvidet forståelse af de specifikke keramiske materialer og bearbejdningsprocesser ud fra et ønske om egen specialisering og udvikling af en kunstnerisk profil under vejledning af programmets undervisere.

Der gives mulighed for denne individuelle specialisering indenfor kandidatprogrammets følgende specialeområder:

- Keramik, glas og beslægtede materialer i en kommerciel produktsammenhæng, f.eks. steldele, sanitet og accessoires.

- Anvendelse af keramiske materialer i en arkitektonisk sammenhæng, f.eks. som byggekomponenter og udsmykning.

- Keramik, glas og beslægtede materialer som kunstnerisk medium og autonomt kunst objekt, samt professionelle aspekter ved at arbejde på kunstscenen.

Afgangsprojekter

Genveje