Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Udgangspunktet er den studerendes egne faglige interesser udtrykt gennem en skriftlig motivering. Kandidatprogrammet vil hovedsageligt bestå af selvformulerede opgaver inden for rammerne af f.eks. virksomhedssamarbejde og anden kunstnerisk udviklings- og forskningsvirksomhed i samarbejde med eksterne parter.

Et gennemgående fokus er udviklingen af et personligt, kunstnerisk udtryk samt udvikling af eksperimenterende og materialeorienterede metoder, hvilket betyder, at interaktionen med materialerne og teknikkerne er udgangspunkt og omdrejningspunkt for designprocessen i et samspil med en teoretisk, kunstnerisk og samfundsrettet refleksion. Ligeledes er brugen af digital teknologi et væsentligt omdrejningspunkt.

Det forventes, at den studerende har grundlæggende færdigheder og viden om fagets materialer og teknologi, samt erfaring med bachelorprogrammets eksperimenterende tilgang til designprocessen eller tilsvarende metodisk niveau og baggrund. Eventuelle manglende færdigheder eller ønskede specialiseringer kan opnås gennem supplerende færdighedskurser.

Opbygning

Kandidatprogrammet i Keramisk Design udfolder sig primært i relation til omverdenen. Programmet gennemføres i dialog med relevante virksomheder såvel som andre fagområder for at undersøge det keramiske materiale i nye sammenhænge.

Den studerende arbejder tæt sammen med andre studerende og indgår i projektperioder i forpligtende samarbejder med virksomheder. Den studerende opbygger viden og redskaber til at arbejde professionelt med formgivning, konceptudvikling og forskning. Evnen til at formidle projekter, deres visuelle udtryk og perspektiver for produktion og forretning udvikles yderligere i denne sammenhæng.

1. semester
Kandidatprogrammets første semester er tilrettelagt, så den studerendende i kursusforløb får mulighed for at afprøve kandidatprogrammets forskellige specialeområder. I forlængelse heraf skal den studerende afklare og tilrettelægge sit videre kandidatforløb i dialog med den modulansvarlige. Dette kursusforløb vil desuden foregå i et samarbejde med relevante virksomheder tilrettelagt af den modulansvarlige.

2. semester
I kandidatprogrammets andet semester tager den studerende selv initiativ til et eksternt samarbejde indenfor den valgte specialisering. Dette samarbejde kan være baseret på erfaringerne med den tidligere samarbejdspartner fra kandidatprogrammets første semester. Formålet er, at den studerende selvstændigt opnår en udvidet forståelse for samarbejdspartnerens identitet og kultur for at kunne udnytte dette i designarbejdet. Dette samarbejde kan delvis bestå af en praktikperiode. Der vil her desuden være mulighed for parallelle faglige og tværfaglige samarbejder.

3. semester
På tredje semester er den studerende selv ansvarlig for at etablere en relation til en ekstern samarbejdspartner. Formålet hermed er, at den studerende selvstændigt opnår en forståelse for og erfaring med at etablere en sådan relation, samtidig med at denne proces og den materialetekniske side kan være understøttet af den modulansvarlige samt øvrige undervisere. Der vil her desuden igen være mulighed for selvstændigt at etablere parallelle faglige og tværfaglige samarbejder.

4. semester
Det fjerde semester er forbeholdt afgangsprojektet, hvor den studerende selvstændigt under vejledning demonstrerer sin specialisering indenfor Keramisk Design i et eksternt samarbejde.

Kurser

Uddannelsesaktiviteterne på Keramisk Design vil typisk bestå af selvstændigt formulerede projektforløb, hvortil der arrangeres fælles faglige og tværfaglige workshops, fremlæggelser og diskussioner.

Til projektforløbene vil der være krav om forpligtende samarbejdsrelationer for at den studerende selvstændigt opnår en forståelse for og erfaring med at etablere en sådan relation - samtidig med, at denne proces og den materialetekniske side kan være understøttet af den modulansvarlige samt øvrige undervisere.

Yderligere vil der være mulighed for at opnå færdigheder eller ønskede specialiseringer gennem supplerende færdighedskurser.

Sprog

Der undervises på dansk og engelsk

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand