Forskning og samarbejde

Forskningsenheden på KTR varetager forskning og KUV indenfor fagområdet kulturarv, transformation og restaurering. Enheden består pr. 1.1.2018 af 1 professor, 3 lektorer, 3 ph.d.-studerende samt 1 videnskabelig assistent.  

Forskningens hovedmål er at koordinere foreliggende viden og at etablere ny viden indenfor området gennem fremlæggelse af handlingsanvisende analyser, metoder og modeller. Forskningsenheden har aktuelt et særligt fokus på bygningskunst og bæredygtig bygningsarv. Forskningen benytter sig af flere forskningsdiscipliner, herunder dataindsamling, teoretisk udvikling af viden, praksisorienterede forskning- og udviklingsarbejder samt kunstnerisk udviklingsvirksomhed KUV.  

Forskningsenheden tilstræber en tæt sammenhæng mellem forskning, praksis og undervisning. Tektonikopgaverne, hvor studerende og forskere arbejder sammen om at fremstille en pavillon, er et eksempel på, hvordan forskning, KUV og undervisning virker sammen.

Forskningsenheden afholder konferencer og udgiver fagfællebedømte publikationer, eksempelvis ’Lost & Found’, ’Om Bygningskulturens Transformation’ og senest ’Robust’. Hertil kommer afholdelse af eksterne forelæsninger og kurser, m.v. 

Alle forskere indgår i eksterne samarbejder, eksempelvis med Styrelsen For Slotte og Kulturejendomme, Københavns Kommune og Center For Bygningsbevaring Raadvad. Enheden har et tæt samarbejde med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt, eksempelvis Arkitektskolen Aarhus, KU, DTU, TU München, ETH Zürich, Accademia di architettura Mendrisio.  

Der udover etablerer programmet samarbejder med eksterne i hver semesteropgave. Eksempelvist blev der etableret et samarbejde med Roskilde Vikingeskibsmuseum og konservatorskolen omkring restaurering og transformation af museet. Den afsluttende eksamen blev gennemført i selve museet med deltagelse af museets forskere og ledelse. I samme semester løste andre studerende en opgave omkring Brønshøj Vandtårn, hvor Brønshøj -Husum lokaludvalg deltog i programmeringen, projekterne blev præsenteret og diskuteret på borgermøde og de endelige projekter blev udstillet i Kulturhuset Pilegården. 

I år har vi i samarbejde med UN-LIVE og DONG om transformation af Svanemølleværket. De endelige projekter blev udstillet på KADK’s Cirkulær Økonomi udstilling. I indeværende semester arbejder vi med 100 året for Bedre Byggeskik i Andebergparken og har et samarbejde med Freja Ejendomme og Bygningskulturens Hus. Semestereksamen holdes i forbindelse med en udstilling af projekterne og offentlig diskussion af ’Hvad kan Bedre Byggeskik tilbyde typehuset?’