Forskning og samarbejde

Forskningsenheden KTR varetager forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) inden for fagområdet kulturarv, transformation og restaurering. 

Forskningens hovedmål er at koordinere foreliggende viden og at etablere ny viden inden for fagområdet gennem fremlæggelse af handlingsanvisende analyser, metoder og modeller. Forskningsenheden har aktuelt et særligt fokus på bæredygtig bygningskultur i projektet ’FORAN - Forandring og Forankring’. 

Forskningen tænkes tæt sammen med undervisningen på KTR idet fokus, genstandsfelter og opgavetematikker koordineres og udvikles i et fagligt miljø hvor studerende, forskere og undervisere interagerer. Der tilstræbes gensidig synergi imellem et velfungerende studiemiljø og et dynamisk, omverdens relateret forskningsmiljø.

Alle forskere samarbejder løbende med en lang række nationale og internationale videns-, uddannelses og forskningsinstitutioner og forskningsenheden afholder konferencer og udgiver fagfællebedømte publikationer, eksempelvis ’Lost & Found’, ’Om Bygningskulturens Transformation’ og ’Robust’. 

Kandidatprogrammet KTR har en lang tradition for eksterne samarbejder med tegnestuer, organisationer, forvaltninger, kommuner og producenter, eksempelvis: Dansk Bygningsarv, Byfo, Styrelsen For Slotte og Kulturejendomme, Københavns Kommune, UN live, Freja Ejendomme, Designmuseum Danmark, Dansk Håndværk m.fl.