Forskning og samarbejde

Kandidatuddannelsen i Kulturarv, Transformation og Restaurering (KTR) er kordineret med forskningsenhedens aktiviteter og tematikker.

Fokus, genstandsfelter og opgavetematikker koordineres i et fagligt miljø, hvor studerende, forskere og undervisere interagerer. Der tilstræbes gensidig synergi imellem et velfungerende studiemiljø og et nyt dynamisk, omverdensrelateret forskningsmiljø.