Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

På Kulturarv, Transformation og Restaurering undervises i bæredygtig bygningskultur funderet på teknisk beherskelse og historiske indsigt. Et centralt spørgsmål er, hvordan en stærk rumlig karakter, et højt niveau i den stoflige bearbejdning og et lavt ressourceforbrug kan forenes i et bæredygtigt helhedsperspektiv. 

Uddannelsen giver viden om, indsigt i og færdigheder i anvendelse af opmåling, analyse og værdisætning; historisk byggeteknik og materialelære samt restaurerings- og transformationsarkitekturens teorier, historie og metoder. 

Studiet på kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering giver kompetencer i kulturel funderet bygningskunstnerisk forslagsstillelse på baggrund af en grundig registrering, analyse og værdisætning af eksisterende bygninger og byers tekniske, historiske og fænomenologiske egenskaber.

Opbygning

Kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering er opbygget omkring tre semestre samt afgang. Hvert semester har enten funktionstømt bygning, addition eller bymæssig fortætning som overordnet tema. 

Herudover har hvert semester et særligt fokus på sammenføjningens, stablingens eller støbningens tektoniske princip. 

Hvert semester er inddelt i tre faser: 'blik, kast og projekt' der omhandler henholdsvis opmåling, analyse og værdisætning; skitsemæssigt udkast samt detaljeret projektforslag. Hvert projekt bearbejdes i tre skalatrin: 1:500, 1:50 og 1:5. 

Undervisningen er struktureret omkring individuel tegnebordsundervisning suppleret af fælles studier, workshops, studierejser, forelæsninger og praksisbesøg.

Kurser

'Studium' er semesterets hovedopgave, der med funktionstømt bygning, addition eller bymæssig fortætning som tema, udgør semesterets hovedstruktur. 

'Værksted' er kortere kurser der giver færdigheder i opmåling, skriftlig analyse og værdisætning samt fænomenologisk beskrivelse.

'Bygning' er 1:1 materiale- og tektonikstudier med særligt fokus på sammenføjningens, stablingens eller støbningens tektonik.

'Grund' er forelæsninger og studiekredse der giver viden om analyse og værdisætning; historisk byggeteknik og materialelære samt arkitekturens teorier, historie og metoder.

'Praksis' er ekskursioner der giver indsigt i fagets praksisformer som det kommer til udtryk hos tegnestuer, organisationer, forvaltninger, byggepladser og producenter. 

'Felt' er studie- og opmålingsrejser der hvert semester går til udvalgte destinationer der - under hensyntagen til klodens fremtid - kan nås uden at flyve.

Kontakt optagelsesteamet

Kontakt optagelsesteamet

Overvejer du at søge optagelse på MA i Arkitektur - Kulturarv, Transformation og Restaurering

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand