Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Foto fra kandidatprogrammets udstilling One To One, på Kunstakademiets Arkitektskole 2015
Fag og indhold

I kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur (KKA) er poetikken central for den akademiske sammenhæng, idet poetikken er dialogen mellem værket og verden. Poetik forståelse her som det, der er større end en ide og mindre end en teori - et idekompleks - en kunstnerisk refleksion.

Med kunstnerisk udviklingsvirksomhed undersøges og udvikles arkitektfaget på baggrund af en række forskellige problemstillinger, som forbinder ideer inden for kunst, litteratur, filosofi mm. med centrale arkitektoniske problemstilling omkring kontekst, bygningskultur og konstruktion i et forsøg på til stadighed at udvikle en arkitektur som er en del af samtiden. 

Oversigt over opbygning af kandidatprogrammet
Opbygning

Kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur (KKA) bygger på en grundstruktur der skelner mellem tre typer af arbejder:

 • Imaginære projekter
  Det imaginære projekt har fokus på program som sted og arbejder med en problemstilling på en fiktiv lokalitet. Projektet udvikles gennem at stille spørgsmål til ide, organisering og værkform.
    
 • Projektforslag
  Projektforslaget arbejder ud fra et specifikt konkret sted. Projektforslag har særlig fokus på forholdet mellem arkitektur og kontekst. Kontekst spænder fra det teoretiske til det konkrete. Fra en personlig oplevelse og forståelsen af rummet, til de økonomiske og politiske kræfter der påvirker stedet. Projektet tager udgangspunkt i tanken om et byhus som skal forholdle sig til by, samtid og bygningskultur.

 • 1:1 realiserede projekter
  Det realiserede projekt er i verden, men ikke som fast idé. Værket er relationelt; dets betydning er ikke konstant, men under vedvarende påvirkning af omgivelserne. Opgaven har særligt fokus på at forbinde materialitet, poetik og konstruktion til et værk i 1:1.

Bevægelsen mellem det abstrakte og det konkrete, mellem ideerne og selve materialet, mellem arkitektur og verden er afgørende for præcisionen i spørgsmål og svar. Bevægelsen danner med tiden en erfaring og en refleksiv praksis – grundlaget for formuleringen af en poetik, det teoretiske grundlag for den kunstneriske udviklingsvirksomhed – fundament for en egen praksis. 

Erfaringerne med de tre typer af opgaver danner baggrund for formuleringen af et afgangsprojekt.

De studerende på KKA vil blive mødt af tre opgaver bemandet med tre forskellige grupper af lærere, som alle arbejder inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau.

De studerende vil blive mødt af forskellige ”kunst- og arkitektursyn” og skal igennem deres studier ved kandidatenheden udvikle et idéemæssigt fundament og en studiemæssig modenhed i forhold til at finde deres egen stemme.

Bøger fra faget Poetik produceret af studerende fra Kandidatprogrammet i kunst og arkitektur
Kurser
Parallelt med kæden af semesteropgaver er der tre fag på KKA – Atlas, Poetik og Værksted, som er med til at udvikle den enkelte studerendes arkitektoniske sprog og idemæssigt fundament.

Atlas”Omverden er både tilgængelig og bortvendt. Talende og tavs. Åbenheden er et spejl. At se er at tænke.” (Carsten Juel-Christiansen)

Omhandler orienteringspunkter – omverdens teorier. Undervisningen foregår som en serie af oplæg og diskussioner på baggrund af etablerede danske og internationale oplægsholderes egen praksis inden for arkitektur eller kunst. Målet med Atlas er at skabe en forståelse og indsigt i det idékompleks, som udgør fundament for en refleksiv praksis.
 Eksempler på oplægsholdere i Atlas: Arkitekterne Carsten Juel-Christiansen, Per Olaf-Fjeld, Christian Cold m.fl. og kunstnerne Morten Stræde, Ingvar Cronhammar, Thomas Bang, Sophia Kalkau, Ebbe Stub Wittrup, Eva Koch m.fl.

PoetikForløbet indebærer at den studerende skal udvikle en tekstlig refleksion, der formulerer et personligt fagligt ståsted. Når man som udøvende arkitekt eller kunstner skriver sideløbende med sit kunstneriske arbejde, er den tekst, man producerer, ikke en generel refleksion eller en nøgtern beskrivelse.At skrive og tegne er vævet ind i hinanden som to niveauer i samme praksis, hvorfor man må finde andre måder at skrive på, der står i et tættere forhold til éns egentlige arbejde. Forløbet introducerer eksempler på arkitekter og kunstnere, der har udviklet en tekstpraksis og undersøgt bogmediets muligheder. De studerendes refleksioner over egenproduktion samles til bøger – én for hver semesteropgave.

VærkstedIntroduktion til forskellige teknikker og fabrikationsformer. I værkstedet vil de studerende blive introduceret for teknikker, nye som klassiske, fra kunst til industriproduktion, og deres idémæssige konsekvenser vil blive undersøgt. Værksted vil løbene have et særligt fokus på fotografi samt vilkår og produktionsformer for samtidens byggeri.

Når man udvikler en fremgangsmåde og vælger et sæt af redskaber, har man samtidigt lagt en ramme, der afgrænser et bestemt mulighedsfelt. Teknikken er derfor intimt forbundet med skabelsen af et arkitektonisk værk. Undervisningen foregår som en serie diskussioner på baggrund af virksomhedsbesøg og oplæg fra gæster og vejleder. 
Sprog

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk.

Kontakt optagelsesteamet

Kontakt optagelsesteamet

Overvejer du at søge optagelse på MA i Arkitektur - Kunst og Arkitektur

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand