Job- og karrieremuligheder

Kandidater med afgang fra ’Landskab’ finder beskæftigelse i arkitekt- og landskabsarkitektvirksomheder, hvor der i øjeblikket er et stort træk efter nyuddannede kandidater der evner at tænke landskab og naturgrundlag med som grundlag for arkitektfaglige forslag. 

Ligeledes finder en stadigt stigende andel af kandidater med afgang fra ’Landskab’ beskæftigelse i styrelser, forvaltninger og andre typer af rådgivende virksomheder.