Program

Møbel, Rum og Objekt

Kort om kandidatprogrammet Møbel, Rum og Objekt

Møbelprogrammet bringer to uddannelser og to kulturer sammen, og tilbyder forskningsbaseret undervisning inden for fagområdet i en joint degree - der udbydes til studerende fra både design- og arkitektuddannelsen.

Der arbejdes med møblets relation til omverdenen – både ud fra en arkitektfaglig praksis, hvor møblet indgår i komplekse rumlige sammenhænge, men også med møblet som enkeltobjekt i en kunstnerisk ledet tilgang til fagets produktionsvilkår.

Afgangsprojekter

Genveje